Alertem que l’ICAM està donant altes injustificades

La UGT de Catalunya hem denunciat reiteradament el retard considerable de l’INSS en la resolució dels expedients d’Incapacitat Temporal. Aquests expedients tenen el límit en 18 mesos i són prorrogables excepcionalment per 6 més.

Es publica una nova fitxa preventiva sobre la Incapacitat Permanent per accident o malaltia professional

Al món laboral i com a conseqüència de la falta o mala aplicació de les mesures preventives es generen pensions per incapacitat permanent tant per accidents de treball com per malaltia professional. Les xifres ens diuen que unes 80.000 persones treballadores a l’any pateixen algun accident de treball que generen pensions, així com unes 12.000 persones treballadores més perceben pensió Continua llegint