Iniciativa Ciutadana Europea: Right to Cure

La Secretaria de Polítiques Socials, Ocupació i Seguretat Social de la Comissió Executiva Confederal i la Secretaria del Sector de Salut, Serveis Sociosanitaris i Dependència de la FeSP-UGT, formen part del Comitè espanyol de la “Iniciativa Ciutadana Europea “Right to Cure”,

Iniciativa Ciutadana Europea Habitatge per a Tothom (Housing for all)

El problema d’accés a un habitatge digne, adequat i accessible és un problema de primera magnitud al nostre país: davant a pujades de preu de l’habitatge en propietat d’un 26% (entre el primer trimestre de 2014 i quart del 2018), o del lloguer amb pujades estimades d’un 30%, ens trobem pel mateix període amb augments salarials de només un 2,1%.