IPC gener: La precarietat i els baixos salaris impossibiliten el consum de les llars i la reactivació econòmica

La variació de preus per a les rendes baixes a Catalunya se situa en el -0,5%, 4 dècimes per sobre de l’IPC ‘oficial’ Catalunya i l’Estat espanyol continuen, com en els darrers mesos, amb taxes d’inflació negatives. L’IPC del mes de gener s’ha situat en un -1,4% a Catalunya i un -1,6% a Espanya. Els grups amb més influència en Continua llegint

IPC setembre: Cal rescatar els salaris per reactivar l’economia

La variació de preus per a les rendes baixes a Catalunya arriba al 0,8%, set dècimes per sobre de l’IPC ‘oficial’ La taxa de variació interanual de preus del mes de setembre s’ha situat en un 0,1% a Catalunya i en un -0,2% a Espanya. L’índex mensual, que registra la variació de preus del setembre respecte a l’agost, s’ha situat Continua llegint