Nova fitxa preventiva: Legionela i legionelosi

Encara que el problema de legionela i legionelosi és un problema de salut pública, els delegats i delegades de prevenció han de conèixer la legionela, el problemes de la legionelosi i les mesures preventives per asegurar la salut dels treballadors i de terceres peresones. La difusió d’aquesta fitxa, elaborada per UGT de Catalunya, s’inclou dins del projecte finançat per la Continua llegint