Surt publicada una nova fitxa preventiva “Prestación de la enfermedad professional. Régimen general”

Les prestacions de les malalties professionals es basa en un llistat tancat de 6 grups, sent les entitats gestores (INSS), col·laboradores (mútues) o les empreses auto asseguradores, les responsables del reconeixement de les malalties professionals. És per això que s’ha detectat desconeixement per part de les persones treballadores de quines són les prestacions econòmiques i socials que gestionen cada una Continua llegint

Salut laboral i gènere: una nova perspectiva necessària

IXX… 8 de març de 1857: un grup de treballadores del tèxtil surt als carrers de Nova York per protestar per les miserables condicions en què treballaven. S XX… 1910:  Segona Conferència Internacional de Dones Treballadores celebrada a Copenhaguen (Dinamarca) on més de 100 dones aproven declarar el 8 de març Dia Internacional de la Dona Treballadora. En l’actualitat… Els Continua llegint

837 dones van patir l’any passat una malaltia professional amb baixa, principalment un trastorn musculoesquelètic, enfront de 725 homes

La UGT de Catalunya demana avançar més enllà de l’actual cultura de la prevenció masculinitzada, que emfatitza sobre els accidents de treball, i que la prevenció a les empreses contempli tots els llocs de treball, tots els riscos (seguretat, higiènics, ergonòmics i psicosocials) i tots els danys (accidents i malalties professionals) Les dones a l’actual mercat laboral pateixen unes condicions Continua llegint