Reclama la devolució de l’IRPF de la prestació per maternitat

Després de la sentència del Tribunal Suprem, sala contenciosa administrativa, del 3 d’octubre, la UGT ha endegat una campanya a través de la qual insta les treballadores i els treballadors a reclamar la devolució de les retencions de l’IRPF que indegudament se’ls…

Guanyem una sentència que obliga a reconèixer jornada reduïda i la concreció horària per cura de menor

El passat 12 de juliol, el Jutjat Social número 21 de Barcelona va dictar sentència favorable a una demanda interposada a través del Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya. La sentència declara que l’empresa demandada, Ferrocarril Metropolità de Barcelona, va incórrer en discriminació indirecta en no reconèixer a la demandant la reducció de jornada per cura de menor i Continua llegint

Amb els 153 M€ estalviats pel descens de processos de maternitat, l’estat podia haver financiat els 140M€ que hagués costat l’ampliació del procés de paternitat

Els càlculs realitzats per la UGT demostren la manca de voluntat política per avançar cap a la igualtat L’ampliació de 2 a 4 setmanes del permís de paternitat arriba tard, ja que es va aprovar amb la Llei d’Igualtat espanyola del 2007, la qual preveia que la mesura hauria d’entrar en vigor, com a tard, l’1 de gener del 2013. Continua llegint

La prestación por maternidad y paternidad debe estar exenta del pago de IRPF

Font: UGT Confederal Hacienda debería devolver de oficio estas cantidades y, si no lo hace, los casi 2,5 millones de afectados pueden reclamar su devolución La prestación por maternidad y paternidad debe estar exenta del pago de IRPF y, por este motivo, UGT exige al Ministerio de Hacienda que cambie su interpretación de la Ley del Impuesto sobre la Renta Continua llegint