La prestación por maternidad y paternidad debe estar exenta del pago de IRPF

Font: UGT Confederal Hacienda debería devolver de oficio estas cantidades y, si no lo hace, los casi 2,5 millones de afectados pueden reclamar su devolución La prestación por maternidad y paternidad debe estar exenta del pago de IRPF y, por este motivo, UGT exige al Ministerio de Hacienda que cambie su interpretación de la Ley del Impuesto sobre la Renta Continua llegint

La UGT de Catalunya celebra la igualació dels permisos de paternitat i maternitat, però demana que el Govern estigui obligat a aplicar la llei

Defensem la intransferibilitat dels dret i la seva obligatorietat, doncs avui dia els homes no fan ús dels pocs drets de conciliació que tenen El foment de la conciliació familiar per part dels homes farà millorar les taxes de participació i igualació d’oportunitats de les dones al mercat laboral Des de la UGT de Catalunya celebrem que, finalment, el Congrés Continua llegint

La UGT edita una guia sobre la reducció de jornada per lactància

Aquest permís consisteix en el dret a una hora d’absència de la feina per a la lactància. És un permís retribuït i es pot exercir de diverses formes. És important revisar què diu el teu conveni col·lectiu al respecte, ja que alguns dels elements per gaudir-ne en depenen directament.

La UGT de Catalunya edita una guia pràctica sobre famílies nombroses

L’objectiu de la guia és com aprofitar els beneficis del carnet de familia nombrosa. El que solem anomenar carnet de família nombrosa és un títol oficial que acredita la condició de família monoparental i atorga diversos beneficis i avantatges.