La Secretaria de Sanitat de la FeSP UGT de Catalunya mostra el seu desacord davant la decisió que les mútues col·laboradores de la Seguretat Social facin les proves PCR a treballadors de baixa per Covid19

La Secretaria de Sanitat de la Federació d’Empleades i Empleats dels Serveis Públics de la UGT de Catalunya han adreçat una carta a la Conselleria de Salut per manifestar la disconformitat amb la decisió que hagin de ser les mútues col·laboradores de la Seguretat Social les que facin proves PCR a treballadors i treballadores que estan de baixa per la Continua llegint

La UGT publica una nova fitxa de prevenció sobre la determinació de contingència en els processos d’incapacitat temporal

La fitxa de prevenció 7: ‘Determinació de contingència en els processos d’incapacitat temporal’ s’enquadra dins de la col·lecció de fitxes / eines per delegats, delegades i treballadors i treballadores en general, sobre les relacions amb les mútues, empreses i amb la Seguretat social, de treballadors i treballadores coberts per aquestes contingències.

Glossari bàsic de mútues

Per donar suport a la tasca sindical dels delegats i delegades de prevenció, l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals de la UGT de Catalunya (OTPRL) ha editat el “Glossari bàsic de mútues”, elaborat amb la col·laboració del Servei Lingüístic de la UGT de Catalunya i el suport de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Continua llegint

La UGT publica una nova fitxa de prevenció sobre les mútues col·laboradores de la Seguretat Social

La fitxa tracta del paper, condicions i funcions que tenen les mútues que col·laboren amb la Seguretat Social. La presente ficha se ha realizado con la colaboración de UGT Aragón en su proyecto ASISTENCIA TÉCNICA SINDICAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES para distintas comarcas de provincias, financiado por la Fundación Estatal de Prevención de Riesgos Laborales, con código de acción Continua llegint

Nueva ficha de Prevención dedicada a la “Nueva normativa sobre los procesos de la incapacidad temporal antes de los 365 días

Esta ficha recoge de forma esquemática los aspectos de mayor interés para el trabajador como pueden ser: Cuando se inicia un proceso de IT, La nueva temporalidad de los partes de baja, de confirmación y del alta, bien sean ejecutados por el Servicio Público de Salud, la Mutua o por el Servicio Médico de la empresa cuando se de el Continua llegint