La FeSP-UGT de Catalunya recorda a la Generalitat que encara deu 1.800 milions d’euros a les seves empleades i empleats públics

Si alguna cosa ha posat en evidència la pandèmia és la feblesa en la qual es troba la sanitat, els serveis socials, així com la resta de serveis públics, situació que des de la UGT veníem denuncien des de fa molts anys.