Dues sentències reconeixen el dret dels treballadors del Dues sentències reconeixen el dret dels treballadors del Parc Científic de Barcelona a cobrar la part meritada de les pagues extres 2012 i 2013

El Jutjat Social número 1 de Barcelona ha dictat dues sentències sobre les demandes de conflicte col·lectiu interposades pel comitè d’empresa de la Fundació Parc Científic de Barcelona -integrat per delegats de la UGT i CCOO- en relació a les supressions de les pagues extraordinàries del 2012 i 2013. En el cas de la paga de Nadal del 2012 –suprimida Continua llegint