Plataforma en defensa del dret a l’atenció de les persones dependents

El 2012, el govern central del PP va portar a terme una política de retallades per a debilitar el sistema de dependència, política que continua fins ara, malgrat que ha augmentat el nombre de persones que necessiten l’atenció a la dependència, en canvi no