Fitxes de conjuntura econòmica i sociolaboral del mes d’octubre

La UGT de Catalunya ha elaborat aquestes fitxes sobre conjuntura econòmica que sortiran mensualment, per tal d’oferir una foto contínua de quin és l’estat de l’economia i del mercat laboral, per no perdre la perspectiva de la situació. Aquestes fitxes també inclouran un tema mensual econòmic o sociolaboral menys conjuntural per ampliar sobre els problemes del mercat laboral, socials i Continua llegint

La UGT de Catalunya participa a la conferència amb en Luca Visentini organitzada pel CIDOB

El passat 6 de novembre Luca Visentini, secretari general de la Confederació Europea de Sindicats (CES), va impartir a Barcelona la conferència “Una estratègia per sortir de la crisi econòmica: la perspectiva dels sindicats europeus”. Aquesta xerrada que va tenir lloc al CIDOB, forma part del cicle d’Esmorzars Europeus Jaime Arias. Amb 26 anys d’experiència sindical a escala regional, nacional Continua llegint