La UGT denuncia que a Catalunya es fan cada mes entre 3,3 i 2,6 milions d’hores extres no remunerades, que podrien generar entre 21.000 i 26.000 llocs de treball

La lluita contra aquest frau és una de les mesures per reduir el nombre de persones en situació d’atur.

El Govern del PP vol destruir la protecció social de les persones en situació d’atur

L’impuls de la Renda Complementària de Desocupació de la Seguretat Social (RED) suposarà la reducció de la durada i  l’enduriment en l’accés a la nova protecció d’assistència per  desocupació

Surt publicada una nova fitxa preventiva “Prestación de la enfermedad professional. Régimen general”

Les prestacions de les malalties professionals es basa en un llistat tancat de 6 grups, sent les entitats gestores (INSS), col·laboradores (mútues) o les empreses auto asseguradores, les responsables del reconeixement de les malalties professionals. És per això que s’ha detectat desconeixement per part de les persones treballadores de quines són les prestacions econòmiques i socials que gestionen cada una Continua llegint

El 71% dels aturats registrats al SOC (323.635 persones) cobren una prestació màxima de 426 Euros o ja no cobren res

Les dades de l’atur del mes de gener mostren un mercat laboral altament estacional. L’afiliació a la Seguretat Social ha baixat en 31.068 persones respecte al mes anterior Catalunya inicia el 2017 incrementant l’atur, i se situa en 453.923 persones Són 278 persones més que el mes anterior (+0,06%), però 64.157 persones menys que l’any passat (-12.38%). L’atur també creix Continua llegint