Quadern preventiu: Prevenció de l’exposició a gasos i vapors tòxics en contenidors comercials

L’objectiu d’aquest quadern preventiu és informar dels riscos laborals que comporta l’acció d’obrir un contenidor comercial i accedir-hi -a causa de l’exposició a gasos i vapors tòxics-, i alhora oferir recomanacions per gestionar i minimitzar aquests riscos per a la salut i la seguretat.

Conclusions xerrada de negociació col·lectiva i prevenció de riscos laborals: Treballadors i treballadores d’edat avançada

Conclusions de la xerrada de negociació col·lectiva i prevenció de riscos laborals: Treballadors i treballadores d’edat avançada.

Accidents viaris per impacte amb animals

La mobilitat ens condiciona als humans i també als animals. Els treballadors i treballadores hem de desplaçar-nos per anar i tornar a la feina, i en algunes feines es fan desplaçaments constants per carreteres, autovies i autopistes, etc.