L’onada de calor que afecta Catalunya aquests dies posa en evidència la manca de protocols clars del Departament d’Ensenyament

La UGT de Catalunya denuncia que els centres educatius no estan preparats per garantir que les temperatures dins les aules es mantinguin dins dels límits que estableix la legislació en prevenció de riscos laboral (entre 17º i 27º) Aquesta darrera setmana la temperatura ha superat de llarg el màxim permès per a aquells treballs que la Llei de Prevenció de Continua llegint