Prevenir l’estrès laboral a l’empresa

L’estrès és una d’aquestes paraules que cada vegada és més present a la nostra societat i a les nostres vides. Vivim en entorns cada vegada més estressants, en ciutats cada vegada més grans i atapeïdes, amb sorolls i problemes de mobilitat, amb treballs cada vegada més exigents i que ens demanen més

Informe d’aptitud

Encara avui es confonen els resultats de la vigilància de la salut amb l’informe d’aptitud. Els dos documents deriven del reconeixement mèdic realitzat pel metge o metgessa del treball del qual s’extreuen diferents documents, entre ells, l’informe de conclusions dels resultats de vigilància de la salut siguin individuals o col·lectius i l’informe d’aptitud.

El recurs preventiu com a facilitador de la integració de la prevenció a l’empresa

El recurs preventiu és una figura clau en la integració de la prevenció a l’empresa i en la lluita contra els accidents laborals, ja que, en la pràctica, podem dir que és un facilitador que millora el