La Secretaria de Sanitat de la FeSP UGT de Catalunya mostra el seu desacord davant la decisió que les mútues col·laboradores de la Seguretat Social facin les proves PCR a treballadors de baixa per Covid19

La Secretaria de Sanitat de la Federació d’Empleades i Empleats dels Serveis Públics de la UGT de Catalunya han adreçat una carta a la Conselleria de Salut per manifestar la disconformitat amb la decisió que hagin de ser les mútues col·laboradores de la Seguretat Social les que facin proves PCR a treballadors i treballadores que estan de baixa per la Continua llegint

Exigim que es facin immediatament les proves PCR a les residències de gent gran on encara no s’han fet

La UGT de Catalunya demana al Departament de Salut, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i particularment a la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, que realitzi immediatament tests PCR al personal (treballadors i usuaris) de les residències de gent gran on encara no l’han fet.