Guia per a la prevenció de la violència en l’àmbit sanitari

Amb  motiu del Dia contra les Agressions en l’Àmbit Sanitari, 14 de març, recomanem la Guia per a la prevenció de la violència en l’àmbit sanitari, elaborada per l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals (OTPRL) de la UGT de Catalunya.

Publicat el quadern preventiu: “Nueva clasificación y etiquetado de sustancias y mezclas químicas”

Per poder treballar en condicions segures, és fonamental que els treballadors i treballadores tinguin informació i formació sobre els riscos dels seus llocs de treball,