El sindicat de Policia Local de la UGT de Catalunya exigeix més reconeixement professional per a les policies locals de Catalunya

El sindicat de Policia Local de la UGT de Catalunya inicia una ronda de contactes amb tots els grups polítics del Parlament de Catalunya