El Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya presenta una queixa sobre el Tribunal Constitucional

El TC desestima el 99% dels recursos d’empara, utilitzant fórmules estereotipades i sense contingut material El Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya ha presentat una queixa a la Defensora del Poble sobre la forma d’actuar del Tribunal Constitucional davant dels recursos d’empara, que afecta greument els ciutadans i les ciutadanes, ja que el TC desestima la immensa majoria d’aquests Continua llegint