La UGT edita una guia sobre la reducció de jornada per lactància

Aquest permís consisteix en el dret a una hora d’absència de la feina per a la lactància. És un permís retribuït i es pot exercir de diverses formes. És important revisar què diu el teu conveni col·lectiu al respecte, ja que alguns dels elements per gaudir-ne en depenen directament.

La UGT edita una guia sobre la reducció de jornada per cura de fills amb càncer o malalties greus

És una prestació dirigida a les persones treballadores progenitores, adoptants o acollidores puguin tenir cura de menors de 18 anys amb malaltia greu o càncer, que estiguin hospitalitzats o amb tractament domiciliari de llarga durada. Es té dret a percebre aquest subsidi a partir del mateix dia en què comenci la reducció de jornada corresponent. El subsidi es reconeix per Continua llegint