La UGT de Catalunya reclama millores per a la renda garantida de ciutadania

L’estalvi econòmic que suposa la complementarietat amb l’Ingrés Mínim Vital s’ha d’invertir per a millorar la cobertura de la RGC i arribar a sectors vulnerables de població als que ara no arriba.

Publicat al DOGC el Decret llei 28/2020 que modifica la renda garantida de ciutadania per harmonitzar-la amb l’ingrés mínim vital

Avui s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decret llei 28/2020, de 21 de juliol, pel qual es modifica la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania i s’adopten mesures urgents per harmonitzar prestacions socials amb l’ingrés mínim vital. L’objectiu d’aquesta norma és regular alguns aspectes tècnics del trànsit de la Continua llegint

La UGT de Catalunya reclama aplicar sense reserves el criteri d’excepcionalitat recollit a l’article 13 del Decret 55/2020 que aprova el Reglament d’aplicació de la renda garantida de ciutadania

  Avui s’ha publicat al DOGC el Decret 55/2020 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 14/2017 de la renda garantida de ciutadania.