L’impacte del coronavirus a les residències de gent gran fa necessari un nou model d’atenció a les persones grans

A Catalunya hi ha 1.073 centres residencials que atenien a 64.093 residents. Amb data del 10 de maig de 2020, el Departament de Salut ha informat que 3.458 residents de centres residencials o sociosanitaris han mort positius de la COVID-19 o com a sospitosos.

Exigim que es facin immediatament les proves PCR a les residències de gent gran on encara no s’han fet

La UGT de Catalunya demana al Departament de Salut, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i particularment a la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, que realitzi immediatament tests PCR al personal (treballadors i usuaris) de les residències de gent gran on encara no l’han fet.

La UGT de Catalunya denuncia la situació límit que es viu a les residències de gent gran públiques de l’Administració de la Generalitat

La UGT denuncia la situació límit que actualment i en les darreres setmanes es viu a les 17 residències públiques de gent gran de gestió pròpia de l’Administració de la Generalitat de Catalunya dependents del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.