La UGT de Catalunya reclama millores per a la renda garantida de ciutadania

L’estalvi econòmic que suposa la complementarietat amb l’Ingrés Mínim Vital s’ha d’invertir per a millorar la cobertura de la RGC i arribar a sectors vulnerables de població als que ara no arriba.

La UGT de Catalunya reclama aplicar sense reserves el criteri d’excepcionalitat recollit a l’article 13 del Decret 55/2020 que aprova el Reglament d’aplicació de la renda garantida de ciutadania

  Avui s’ha publicat al DOGC el Decret 55/2020 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 14/2017 de la renda garantida de ciutadania.

El Govern garanteix la tramitació dels casos més urgents de la Renda Garantida de Ciutadania

Davant la situació d’emergència a causa de la COVID-19, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha reajustat els canals de tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania per garantir-ne el seu accés i tramitació, sobretot en els casos d’urgència.