Iniciativa Ciutadana Europea: Right to Cure

La Secretaria de Polítiques Socials, Ocupació i Seguretat Social de la Comissió Executiva Confederal i la Secretaria del Sector de Salut, Serveis Sociosanitaris i Dependència de la FeSP-UGT, formen part del Comitè espanyol de la “Iniciativa Ciutadana Europea “Right to Cure”,