UGT FICA acusa la Generalitat d’aturar les negociacions per establir un protocolde seguretat per als treballadors i les trebalaldores del camp

UGT-FICA de Catalunya denuncia la falta de protocol de seguretat i salut per als treballadors i les treballadores del camp per culpa de la manca de coordinació entre els departaments de la Generalitat.