Presentació del Manifest “Per l’ocupació cal reactivar la construcció”

La principal qüestió de la nostra economia és l’elevada taxa d’atur que pateix, la qual no es pot explicar sense comprendre l’impacte que sobre l’ocupació té el sector de la construcció, ja sigui de forma directa o indirectament sobre la resta de sectors, donat el seu efecte d’arrossegament. Quasi bé la meitat dels aturats totals de la nostra economia provenen Continua llegint