L’electrosensibilitat ja té consideració d’accident de treball

Recentment s’ha dictat una sentència al Jutjat Social número 1 de Saragossa (Sentència 203/2018) que ha determinat que la patologia d’electrohipersensibiltat que patia un treballador va ser originada únicament i exclusivament per la seva activitat laboral

El Jutjat Social reconeix el dret d’una treballadora de Bershka a reordenar la jornada de treball sense reduir-la per la guarda de menor a càrrec permetent-li conciliar vida familiar i laboral sense pèrdua salarial

Una sentència del Jutjat Social n.7 de Barcelona, en una demanda

La justícia dóna la raó a la UGT i admet que l’Ajuntament de Barcelona no té competència per crear un registre amb dades personals d’especial protecció dels agents de la Guàrdia Urbana

L’Ajuntament pretenia que aquest fitxer incorporés dades especialment protegides com la ideologia, l’afiliació sindical, religió,

SENTENCIA. Vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos fichero Guardia Urbana

Anulación del fichero o base de datos de la Guardia Urbana de Barcelona. El JCA nº 13 de Barcelona, da la razón al Gabinet Jurídic de UGT, y anula la creación de este fichero de datos en todos los argumentos.  Infracción de la negociación colectiva. Vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Anulación del fichero por el Juzgado.         Continua llegint