Social Rights First! Els drets socials primer!

La Comissió Europea ha posat en marxa una consulta pública sobre el pilar europeu dels drets socials, oberta a tota la ciutadania, que vol millorar els mercats de treball i les polítiques de protecció social comunitàries. La campanya Social Rights First, liderada per la Confederació Europea de Sindicats (CES), vol que les institucions de Brussel·les escoltin la veu de les Continua llegint