Informació sobre la moratòria del pagament d’hipoteques i del tall de subministraments bàsics de persones vulnerables

La publicació del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 ha establert una suspensió temporal del pagament de quotes de l’habitatge habitual, inicialment d’un sol mes que es podrà prorrogar prèvia avaluació de la situació, per a aquelles famílies que compleixin els següents requisits: ● passar a situació de Continua llegint