La nova campanya de la fruita s’iniciarà amb les taules salarials actualitzades, gràcies a la pressió sindical de la UGT FICA de Catalunya

                  Després de dos anys de denúncies davant l’opinió pública, les administracions i la Inspecció de Treball, la UGT FICA de Catalunya ha aconseguit fer valer la seva reivindicació de regularitzar les taules salarials del conveni agropecuari de Catalunya.