L’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball impulsa una campanya de sensibilització a escala europea sobre substàncies perilloses

Les substàncies perilloses segueixen comportant riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors europeus. El principal objectiu de la nova campanya “Treballs saludables: alerta davant de substàncies perilloses” és augmentar la sensibilització sobre la necessitat d’eliminar l’exposició a aquestes substàncies, i de

Col·loqui: Treballs saludables a cada edat

La UGT de Catalunya col·labora amb la campanya europea 2016-2017 “Treballs saludables a cada edat” mitjançant un col·loqui participatiu amb tots els assistents amb l’objectiu de dotar els delegats i delegades de prevenció d’eines i dels recursos necessaris per afrontar el tema de l’envelliment de la población treballadora a les empreses. Local Avalot- Joves de la UGT de Catalunya. Rambla Continua llegint