La CSI-ITUC publica un índex de violacions de drets laborals i sindicals al món

Els Estats del Golf figuren entre els pitjors països del món pel que fa als drets dels treballadors, mentre que les mesures d’austeritat adoptades a Europa han suposat la deterioració més severa de les normes laborals, segons l’Índex Global dels Drets 2015. L’Índex de la CSI classifica a 141 països en funció de 97 indicadors reconeguts internacionalment per avaluar on Continua llegint

Mapa i infografia sobre l’informe de violacions de drets laborals i sindicals al 2015 realitzat per la ITUC-CSI

L’informe qualifica els diferents països pel respecte als drets laborals i sindicals, el reconeixement legal d’aquests i la seva aplicació efectiva.