17 de maig, Dia Internacional contra la LGTBIfòbia: iguals a la societat, iguals a la feina

Amb motiu de la celebració el 17 de maig del Dia Internacional contra la LGTBIfòbia, la UGT de Catalunya juntament amb el nostre grup LGTBI volem mostrar el compromís inequívoc del sindicat en l’eradicació de les desigualtats en el marc de les relacions laborals i, per extensió, a la resta de la societat. Aquí trobareu el nostre manifest del 17 Continua llegint

La UGT edita una guia sobre la reducció de jornada per lactància

Aquest permís consisteix en el dret a una hora d’absència de la feina per a la lactància. És un permís retribuït i es pot exercir de diverses formes. És important revisar què diu el teu conveni col·lectiu al respecte, ja que alguns dels elements per gaudir-ne en depenen directament.

La UGT edita una guia sobre la reducció de jornada per cura de fills amb càncer o malalties greus

És una prestació dirigida a les persones treballadores progenitores, adoptants o acollidores puguin tenir cura de menors de 18 anys amb malaltia greu o càncer, que estiguin hospitalitzats o amb tractament domiciliari de llarga durada. Es té dret a percebre aquest subsidi a partir del mateix dia en què comenci la reducció de jornada corresponent. El subsidi es reconeix per Continua llegint

La UGT de Catalunya edita una guia pràctica sobre Plans d’Igualtat

Els plans d’igualtat de les empreses són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a aconseguir en l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe.