Tercer curs de formació per a delegats de comitès d’empresa europeus


Els dies 13, 14 i 15 de setembre una delegació de la UGT de Catalunya es va desplaçar a Bucarest per assistir a les terceres jornades de formació per a membres de comitès d’empresa europeus organitzades per la CISL Lombardia en el marc del projecte BE BOP.

Les jornades de treball van comptar amb la presència de formadores de la Confederació Europea de Sindicats – CES i també de dues de les principals federacions europees: UNI i IndustriAll.

Aquesta vegada el curs va girar en torn a la necessitat de que els delegats i delegades tinguin un referent clar dintre de les seves federacions nacionals per poder resoldre tots aquells dubtes que es plantegin en el si d’aquests òrgans. Sovint hi ha una manca de contacte en

També es va obrir el debat sobre la necessitat de que tots els membres que assisteixin a aquest comitè formin part d’una organització sindical, i sobre les darreres novetats en relació a la reforma de la directiva per la qual s’estableix un procediment d’informació i consulta a les empreses o grups d’empreses de dimensió comunitàries.

Recordem que tota empresa de dimensió comunitària podrà constituir un comitè d’empresa europeu sempre que compleixi el següents requisits: que ocupin a mes de 1000 treballadors, en dos estats membres,  o 150 treballadors o més, en almenys dos estats membres, i tinguin centres de treball en diferents estats membres.

Comments are closed.