Tot i la recuperació de l’ocupació respecte al 2020, dones, joves i persones estrangeres presenten més atur que abans de l’esclat de la pandèmia

La UGT de Catalunya insta als partits polítics a convalidar en el Congrés dels diputats l’acord de reforma laboral consensuada amb el Govern.

EPA IV TRIMESTRE 2021 – Principals dades Catalunya

Dades destacades del quart trimestre 2021: 

 • El 2021 finalitza amb 395.400 persones en situació de desocupació a Catalunya, segons dades de l’EPA, amb una reducció interanual de 142.500 persones (-26,49%), i 31.300 persones menys que el trimestre anterior (-7,34%). Catalunya és la comunitat autònoma on més s’ha reduït l’atur en un any.
 • La taxa d’atur baixa fins al 10,16%, 3,71 punts percentuals menys que l’any anterior i 0,76 p.p. menys que el trimestre passat.
 • L’Estat espanyol tanca l’any amb una taxa d’atur del 13,33%, amb un total de 3.103.800 persones desocupades: 616.000 persones menys que ara fa un any (-16,56%), i 312.900 persones menys que el trimestre anterior (-9,16%).
 • Hi ha més població ocupada: 157.500 persones més que l’any anterior (+4,71%), i 18.700 persones més intertrimestralment (+0,54%). La taxa d’ocupació se situa en el 55,05%, 2,4 punts percentuals més que el mateix període de l’any passat i 0,2 p.p. més que el trimestre anterior.
 • També augmenta la població activa interanualment, amb 15.100 persones més (+0,39%), tot i que intertrimestralment es redueix en 12.500 persones (-0,32%). La taxa d’activitat, se situa en el 61,27%, 0,1 punts percentuals més que l’any anterior, però 0,2 p.p. menys que el trimestre passat.
 • La població inactiva es redueix interanualment en 1.500 persones, però s’incrementa en 18.000 persones intertrimestralment.
 • En relació amb l’any anterior s’incrementa la taxa de temporalitat arribant aquest trimestre al 20,16% (+0,3%), tot i que intertrimestralment es redueix en 1,7 punts percentuals.
 • La taxa de parcialitat se situa en el 12,09%, inferior a la de l’any passat (-2,1 p.p.), i a la del trimestre anterior (-0,2 p.p). La parcialitat involuntària se situa en el 41,22%.
 • La desocupació femenina (217.600 dones) és superior a la masculina (177.800 homes). Les dones representen el 55,03% del total de l’atur. En un any, l’atur masculí  (-82.000 homes, -31,56%) s’ha reduït més que l’atur femení (-60.500 dones, -21,75%). Intertrimestralment, la reducció de l’atur femení (-4.000 dones, -1,81%), també ha estat inferior a la reducció de l’atur masculí (-27.300 homes, 13,31%). La taxa d’atur femenina (11,53%) s’allunya de la masculina (8,86%).
 • La taxa de parcialitat femenina se situa aquest trimestre en el 19,14%, més de tres vegades  la masculina (5,64%). I la taxa de temporalitat femenina és del 22,63%, 2,47 p.p. per sobre de la general.
 • Interanualment es redueix l’atur juvenil en 33.800 joves (-29,09%), però s’incrementa en 15.100 respecte al trimestre anterior (+22,44%), situant-se en 400 joves. Representen el 20,84% del total de l’atur. La taxa d’atur juvenil (27,28%) més de 17 punts percentuals per sobre que la del total de la població, i la de temporalitat juvenil és gairebé tres vegades la taxa de temporalitat general, i se situa en el 57,25%.
 • L’atur entre les persones estrangeres també es redueix interanualment en 51.400 persones, però s’incrementa en 14.500 persones  respecte al trimestre anterior. Representen el 33,26% del total de persones en situació de desocupació.
 • Aquest trimestre 000 persones porten més d’un any en situació d’atur – atur de llarga durada (el 46,03% del total) i d’aquestes, 101.600 persones porten més de 2 anys sense feina (55,82% del total de l’atur de llarga durada). Així, 1 de cada 4 persones en situació d’atur fa més de 2 anys que no tenen feina.
 • En un any s’han creat 157.500 llocs de treball i 700 llocs de treball en un trimestre. Interanualment s’han creat 137.500 llocs de treball al serveis, 15.800 a l’agricultura i 8.200 a la indústria. A la construcció s’han destruït 4.000 llocs de treball. Intertrimestralment també s’ha creat ocupació als serveis, amb 28.900 llocs de treball més, i a l’agricultura, amb 3.900 nous llocs de treball. Per contra, s’han destruït 13.100 llocs de treball a la construcció i 1.000 llocs de treball a la indústria.
 • Aquest trimestre, el percentatge de població en situació de desocupació que no rep prestacions arriba al 63,86% (252.500 persones).
 • Pel que fa a les famílies, 75.700 llars no tenen cap persona perceptora d’ingressos,800 habitatges tenen tots els seus actius en situació de desocupació i 237.900 llars tenen tots els seus treballadors assalariats amb contractes temporals.

 

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Catalunya tanca l’any amb 395.400 persones en situació de desocupació i una taxa d’atur del 10,16%, segons les dades de l’EPA del quart trimestre de l’any que coneixem avui. De manera general, observem una evolució positiva del mercat de treball al llarg de l’any, afavorida novament pels avenços en la lluita contra la pandèmia de la covid-19 i la reactivació econòmica progressiva de moltes sectors, que ha portat a la recuperació de les dades, situant-les en nivells prepandèmics. Tot i això, alertem sobre el repunt en el creixement de l’atur juvenil i de la població estrangera que s’ha produït aquest trimestre respecte a l’anterior.

Si comparem amb el quart trimestre de 2019, tot i que el nombre de persones en situació de desocupació s’ha reduït (-10.400), s’ha incrementat el nombre de dones sense feina (+14.700), els joves en situació d’atur (+2.500) i les persones estrangeres desocupades (+19.400). També hi ha més atur de llarga durada i de molt llarga durada, així com més població inactiva. Per una altra banda, si bé és cert que hi ha més població ocupada, ens preocupa que la indústria continua destruint llocs de treball: 22.300 persones ocupades menys en el sector que ara fa dos anys. I la temporalitat continua creixent, fonamentalment entre les persones treballadores més joves.

Així mateix, malgrat els macroindicadors favorables, milers de llars i famílies continuen en situació d’alta vulnerabilitat i la pobresa i les desigualtats socials van en augment, amb més llars sense perceptors d’ingressos, i amb tots els actius desocupats. Alertem també sobre l’increment l’atur de molt llarga durada: 1 de cada 4 persones en situació d’atur fa més de 2 anys que no té feina.

Es necessària la ratificació de l’acord de reforma laboral pactada per la UGT, CCOO, CEOE, CEPYME i el govern de l’Estat. Aquesta ha de ser una eina per recuperar part dels drets perduts de les persones treballadores en els darrers anys. Aquesta reforma és un pas molt important per acabar amb la precarietat laboral, però és essencial continuar amb el diàleg social per abordar aspectes importants que resten pendents com la regulació de l’acomiadament col·lectiu, endurint la seva causalitat i tornant a l’autorització administrativa, la regulació adequada dels mecanismes d’ajust estructural de les empreses com la inaplicació de convenis, la modificació substancial de les condicions de treball, o el desenvolupament del Codi del becari previst en aquest acord per acabar amb les situacions d’ explotació laboral.

Amb tot això, la UGT de Catalunya, al llarg d’aquest 2022 treballarem per:

 • Reivindicar el paper del Diàleg Social com l’eina necessària per assolir un nou model laboral més just, solidari i equilibrat, basat en el treball digne i amb drets.
 • Dotar el nou Pacte nacional per a la indústria d’un pressupost adequat, amb mesures transformadores que dirigeixin cap a un model industrial més resilient, sostenible i generador d’ocupació digna.
 • Reclamar una nova Llei del sector del turisme que garanteixi la creació d’ocupació de qualitat i amb condicions laborals dignes.
 • Enfortir els serveis públics, exigint més inversió en salut, educació, serveis socials, dependència, serveis d’ocupació i tot el sector.
 • Exigir una resposta immediata a les persones en situació de més vulnerabilitat del nostre país, incrementant els pressupostos socials per impulsar polítiques públiques accessibles, permanents en el temps i amb els professionals necessaris.
 • Reclamar una reforma fiscal integral que garanteixi la progressivitat, equitat i suficiència del sistema, amb la finalitat que la recuperació arribi a totes les persones.
 • Negociar l’increment del Salari Mínim Interprofessional fins arribar en el 2023 al 60% del salari mig del país tal i com recomana la Carta Social Europea.
 • Obrir el debat de la reducció per llei de la jornada laboral fins a les 32 hores setmanals, arribant a acords de reducció i racionalització de les jornades per aconseguir l’objectiu de treballar menys, treballar millor i cobrar més.
 • Instar a la Generalitat a que obri una tercera edició del ajuts establerts per a persones treballadores  en ERTO i fixes discontinues que encara no han pogut tornar als seus llocs de Treball.
 • Consensuar les mesures necessàries per garantir l’activitat i l’ocupació, però garantint també la salut, la seguretat  i els drets de les persones treballadores, davant les noves variants de la Covid-19.
 • Assegurar que la utilització dels fons europeus de reconstrucció, transformació i resiliència i els Next Generation serveixi per impulsar polítiques de reactivació econòmica, dirigides a un nou model econòmic i productiu més just, solidari i sostenible, i a la creació d’ocupació de qualitat.

Comments are closed.