Trajectoria dels Premis Atlas

Els Premis Atlas, van ser constituïts l’any 1998, fruit d’un protocol de col·laboració entre la UGT de Catalunya i el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de reconèixer aquelles iniciatives exemplars desenvolupades en el àmbit sociolaboral, respectuoses amb l’entorn.

Els Premis Atlas són la mostra més significativa del que representa el medi ambient pel nostre sindicat i de la importància que li donem com a element fonamental per configurar una millor qualitat de vida. Englobats en el Projecte Atlas, aquests premis recullen molts dels aspectes que persegueix l’esmentat projecte com ara són: la necessitat de transformar l’aparell productiu català a favor del medi ambient i de l’ocupació, identificar el medi ambient com un factor positiu tant per la seva capacitat de generar ocupació com per la d’obrir nous camins productius, comercials o de serveis, així com la voluntat de la UGT de Catalunya per ser capdavantera en aquesta tasca transformadora.

 

PREMIS ATLAS 1998

La primera edició de dels Premis ATLAS es va realitzar el 24 de novembre de l’any 1998 al Centre de Serveis Empresarials d’Igualada.

Els premis es van dividir en cinc categories diferents:

 • Millor actuació ambiental; Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, pel Programa de Restauració d’Àrees perifèriques al nucli urbà, mitjançant  Escoles-Taller de Medi Ambient.
 • Millor projecte ambiental; Hotel Samba de Lloret, per ser el primer hotel de l’estat espanyol que obté una certificació mediambiental (ISO 14001) gràcies a un programa de mesures encaminades a millorar la qualitat del servei i l’adaptació de la gestió a  pautes mediambientals, elevant la seva competitivitat amb criteris ètics de modernització i de bones pràctiques entre la direcció de l’empresa, el treballador i els usuaris.
 • Millor estudi ambiental; Llorenç Milà del Departament de Química de la Universitat de Barcelona, per l’anàlisi dels processos de producció del calçat en base a identificar els impactes ambientals mes importants amb l’estudi “Aplicació de l’avaluació del cicle de vida al calçat” i l’objectiu d’aprofitar les matèries primeres i de residus en els processos productius i de reciclatge.
 • Reconeixement de la labor a favor del medi ambient; Ole Thorson, expert en mobilitat urbana, per haver dedicat bona part de la seva vida a la sensibilització i l’estudi del medi ambient, mitjançant un treball a favor de l’ús de la bicicleta com a transport urbà alternatiu i la seva harmonització amb els espais urbans de l’entorn natural.
 • Millor actuació formativa i de divulgació; Fundació Terra, per la seva actuació divulgativa en el marc de l’educació, amb la publicació dels quaderns monogràfics anomenats “Perspectiva Ambiental”.

 

PREMIS ATLAS 1999

Els Premis ATLAS 1999 es van lliurar el 22 de maig de 2000 al Teatre Zorrilla de Badalona. En aquesta edició, van ser escollides les següents candidatures:

 • Millor implantació d’un sistema de gestió ambiental; Elastic Berger SA, empresa dedicada a la fabricació de cinturons de seguretat per automòbils. Ha obtingut la certificació del sistema de gestió ambiental europeu EMAS i fins el moment, és l’única empresa a Catalunya que incorpora la declaració del representant dels treballadors a la Declaració ambiental de l’empresa.
 • Millor iniciativa empresarial; Trèvol SCC, Serveis Integrals (cooperativa de missatgeria –bicicleta i vehicles motoritzats– neteja, recuperació d’ordinadors), que ha desenvolupat la prestació de diversos serveis empresarials amb un impacte mínim. La empresa funciona des de l’any 1985 sota els principis cooperatius i d’autogestió creant llocs de treball que destaquen per la baixa incidència ambiental i la corresponsabilitat del treballador en el funcionament global de l’empresa.
 • Millor iniciativa de participació social i ciutadana; Associació per a la promoció dels transport Públic, per haver promogut la creació de la Plataforma Cívica d’Entitats iniciant les accions que van conduir a la celebració de la jornada d’auto-reflexió del 29 d’abril de 1999. Es valora la capacitat d’aconseguir aglutinar col.lectius d’interessos diversos (administracions, entitats cíviques i ciutadanes, sindicats, etc) al voltant d’un tema transcendental des del punt de vista ambiental com és la mobilitat a les ciutats.

La resta de premis es van declarar deserts

PREMIS ATLAS 2000

Els Premis ATLAS 2000 es van lliurar el 30 d’octubre de 2001 al Palau Maricel de Sitges.

Les candidatures escollides per a les diferents categories han estat les següents:

 • Premi Atlas 2000 en la categoria de la millor experiència d’implantació d’un sistema de gestió ambiental al Càmping Les Medes.
  Per assolir la certificació EMAS de forma exemplar, essent uns dels càmpings pioners a Europa i també a Catalunya, en la implantació voluntària d’un Sistema de Gestió Ambiental, amb una intensa participació i complicitat de tot el personal.
 • Premi Atlas 2000 en la categoria de la millor iniciativa empresarial a Construccions Rubau, S.A.

Per endegar el programa Formigó verd on s’actua a tots els nivells per tal de minimitzar l’impacte ambiental generat a la execució de les obres. Cal destacar que en sistemes tan complexos com son les construccions i on intervenen gran diversitat d’agents, aquest programa fa un èmfasi especial a la formació i sensibilització dels proveïdors i subcontractistes perquè  hi participin.

 • Premi Atlas 2000 en la categoria del millor programa d’educació ambiental a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Per l’aplicació del programa de gestió de salut laboral i medi ambient de la Universitat que ha esdevingut una eina important de formació de tota la comunitat universitària, a través de la pràctica.  El programa implica tant el personal laboral com els estudiants.

 • Premi Atlas 2000 en la categoria de la millor iniciativa de participació social i ciutadana a l’Associació de Veïns de Trinitat Nova

Per la iniciativa, complicitat i coratge de tot un barri a l’hora d’afrontar la restauració dels seus edificis amb una perspectiva de sostenibilitat integral.

 • Premi Atlas 2000 en la categoria de Reconeixement a la trajectòria exemplar a La 2 Noticies.

Per la sensibilitat i interès que ha mostrat aquest programa al llarg de les seves emissions, en els temes ambientals i socials, fugint dels sensacionalismes i efectismes típics dels noticiaris televisius. Cal destacar l’habilitat de comunicar una notícia amb muntatges d’imatges que no necessiten paraules deixant a l’espectador treure les seves pròpies conclusions.

 

PREMIS ATLAS 2001

Els Premis ATLAS 2001 s’han lliurat el 15 d’octubre de 2002 al Cinema de Catalunya de Terrassa.

Les candidatures escollides per a les diferents categories han estat les següents:

 

 • Premi Atlas 2001 en la categoria de la millor iniciativa empresarial a Segura Viudas, S.A. (Grup Freixenet)

Per ser la primera i única empresa del seu sector en aconseguir la implantació d’un sistema de gestió mediambiental reconegut que els ha suposat reduir en origen els residus en un 65%.

 

 • Premi Atlas 2001 en la categoria de la millor iniciativa de participació social i ciutadana i d’educació ambiental a l’informatiu Info k (k3-canal33)

Per introduir la actualitat de la temàtica ambiental de forma senzilla i entenedora per als espectadors més joves de Catalunya, procurant satisfer les seves sensibilitats i preferències en àmbits que normalment es deixen de banda en la resta d’informatius, com és el medi ambient.

 

 • Premi Atlas 2001 en la categoria de Reconeixement a la trajectòria exemplar al Doctor Ramon Margalef

Per ser una personalitat senyera en el món de les Ciències Naturals. Els seus treballs, nombrosos i capdavanters, en el camp de la limnologia, de la biologia marina i de l’ecologia, l’han convertit en una autoritat mundial, constantment citada en els estudis que incideixen en l’ampli ventall de les seves recerques.

Aquest premi vol reconèixer la trajectòria i l’obra del primer ecòleg del nostre país i un dels més importants del món. I, a través d’ell, estimular els joves en l’estudi de la natura perquè aprenguin a respectar-la i estimar-la.

 

PREMIS ATLAS 2002

 

Els Premis ATLAS 2002 s’han lliurat el 23 d’octubre de 2003 al Palauet de Can Buxeres, a L’Hospitalet de Llobregat.

Les candidatures escollides per a les diferents categories han estat les següents:

 • Premi Atlas 2002 en la categoria de la millor iniciativa empresarial a Cerámicas del Foix, S.A.

Per que tractant-se d’un sector productiu amb moltes repercussions mediambientals derivades del seu procés de producció, ha actuat en tots els nivells per tat de mininitzar a la mínima expressió l’impacte ambiental generat, essent d’aquesta forma, la primera empresa del seu sector en aconseguir la implantació d’un sistema de gestió mediambiental reconegut com és l’EMAS

 

 • Premi Atlas 2002 en la categoria de la millor iniciativa de participació social i ciutadana i d’educació ambiental a l’Associació Hàbitats. Projecte Rius.

Per crear un vincle important entre la societat i el medi ambient, estimulant i potenciant el treball voluntari de més de 360 grups d’arreu de Catalunya en tasques de protecció i conservació dels hàbitats fluvials, mitjançant el Projecte Rius.

L’Associació elabora manuals i material divers d’inspecció bàsica de rius que utilitzen aquest grups per tal de valorar l’ecosistema actual i la qualitat del riu, moguts sempre, per les ganes i la il·lusió de millorar aquests ecosistemes.

 

 • Premi Atlas 2002 en la categoria de Reconeixement a la trajectòria exemplar al Catedràtic de Psicologia Social i Psicologia Ambiental, ENRIC POL i URRUTIA

Per la seva extensa trajectòria professional i de recerca, i els nombrosos treballs capdavanters en l’àmbit de la Psicologia Ambiental i de les persones amb el seu entorn.

El 1982 publica el que seria un dels primers llibres de Psicologia Ambiental a l’Estat Espanyol, i el 1988 crea el programa Màster en Intervenció Ambiental: Persona, Societat i Gestió que encara, 15 anys més tard, s’imparteix i dirigeix.

Actualment, és catedràtic de Psicologia Aplicada i Psicologia Ambiental al Departament de Psicologia Social de la Universitat de Barcelona i col·laborador i assessor de diferents departaments i unitats de gestió de l’administració local, metropolitana, provincial i autonòmica.

 

PREMIS ATLAS 2003

 

Els Premis ATLAS 2003 s’han lliurat el 26 de novembre de 2004 al Centre Cultural Joan Garcia Nieto, a Cornellà de Llobregat.

Les candidatures escollides per a les diferents categories han estat les següents:

 

 • Premi Atlas 2003 en la categoria de la millor iniciativa empresarial a Transports Padrosa, S.A.

Empresa dedicada al transport internacional de carregues completes, transports especials i grues de gran tonatge, que aposta per la qualitat en el servei i la millora continua de l’empresa com a element fonamental de competitivitat dins el mercat europeu. L’empresa desenvolupa una estratègia que incorpora com a pilars bàsics la qualitat, la seguretat i la investigació, essent d’aquesta forma, la primera empresa de l’Estat en tenir un reconeixement EMAS, així com una de les primeres també en el sector del transport de tota la Unió Europea. Desenvolupa també nombroses tasques de millora amb els proveïdors dintre d’un pla estratègic de prevenció de riscos laborals i de prevenció de possibles malalties professionals, tenint un dels índex més baixos de sinistralitat del sector.

 • Premi Atlas 2003 en la categoria de la millor iniciativa de participació social i ciutadana i d’educació ambiental a La Xarxa de Custòdia del Territori.

Pel seu caràcter innovador a Catalunya. La organització, creada al març del 2003, agrupa els esforços de diverses associacions, organismes públics, fundacions, ajuntaments, empreses i persones físiques que treballen en la gestió i conservació del territori, amb la finalitat d’impulsar la custòdia del territori com a part de l’estratègia de conservació dels valors naturals, culturals i paisatgístics del territori, mitjançant la recerca d’acords voluntaris, ajuts i convenis.

 • Premi Atlas 2003 en la categoria de Reconeixement a la trajectòria exemplar al Doctor en Ciències Físiques Antoni Lloret.

Pel seu exemplar treball de recerca en els camps de la física nuclear de les altes energies, de les cèl·lules solars i de la integració dels sistemes fotovoltaics en els edificis. En aquest últim camp ha esdevingut una personalitat pionera gràcies a la construcció del primer edifici mundial, la Biblioteca Pompeu Fabra de Mataró, on els mòduls solars són utilitzats d’una manera multifuncional per obtenir energia tèrmica i electricitat conjuntament amb un tractament lumínic natural de gran qualitat estètica i una protecció acústica. Ha coordinat des del 1992 cinc grans projectes de la CE sobre la sostenibilitat energètica en edificis amb realitzacions a, pràcticament, tots els països europeus.

En la actualitat és professor de la Universitat de Barcelona i Director del GESP del Parc Científic de Barcelona.

PREMIS ATLAS 2004

 

Els Premis ATLAS 2004 s’han lliurat el 22 de novembre de 2005 a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Gavà.

Les candidatures escollides per a les diferents categories han estat les següents:

 • Premi Atlas 2004 en la categoria de la millor iniciativa empresarial a Casa Tarradellas, S.A.

Per a Casa Tarradellas el respecte pel medi ambient i el compliment de la legislació vigent no ha sigut un objectiu a assolir, sinó un punt de partida a partir del qual l’empresa ha elaborat el seu programa de millora ambiental continuada dins la seva Política Mediambiental. L’objectiu de la companyia és satisfer les expectatives dels clients oferint-los sempre la millor qualitat, entesa en el sentit més ampli: qualitat del producte, qualitat dels processos, qualitat laboral i qualitat ambiental. La seva recerca en diferents àmbits del procés productiu i la implantació de millores ambientals continues, els ha obert noves oportunitats d’innovació que els hi permet substituir materials, aprofitar millor els existents i incrementar rendiments amb una disminució del consum de recursos naturals considerable, essent en definitiva, cada cop més eficients.

L’empresa incentiva al seu personal a desenvolupar bones pràctiques ambientals des dels seus llocs de treball, integrant les polítiques ambientals a totes les polítiques sectorials d’empresa, decisions i planificacions d’activitat així com en el disseny dels seus productes.

En aquest sentit Casa Tarradellas va ser la primera empresa del sector a obtenir  el  certificat amb la ISO 9001 a l’any 1995.  Al 1998 vam ser els primers de l’Estat en obtenir la ISO 14001. Al 2000 obtenen l’EMAS (Enviromental Management Audit Scheme), una validació de caràcter voluntari que només han obtingut 3.067 empreses a tot el món i només 260 a nivell mundial són alimentàries.

 • Premi Atlas 2004 en la categoria de la millor iniciativa de participació social i ciutadana i d’educació ambiental a la Iniciativa CeroCO2

Zero CO2 és una iniciativa per a la cura del clima promoguda per la Fundación Ecología y Desarrollo i la Fundació Natura que ajuda a organitzacions i individus a calcular les seves emissions de CO2, reduir-les tant com sigui possible i compensar la resta mitjançant projectes d’eficiència energètica, energies renovables i col·laborant en projectes de reforestació a Amèrica Llatina.

 • Premi Atlas 2004 en la categoria de Reconeixement a la trajectòria exemplar al Catedràtic Javier Martín Vide

Per la seva extensa trajectòria professional i de investigació en l’anàlisi probabilístic de la precipitació, dels riscos climàtics, de l’anàlisi sinòptic, del clima urbà i de la variabilitat i el canvi climàtic.

Ha publicat vint-i-un llibres i més de dos-cents articles i capítols  de llibres, també ha participat activament en un centenar de reunions i congressos de Geografia, Climatologia i Meteorologia. És autor, també, en col·laboració, del Atles Climàtic de Catalunya, presentat al 1997 i actualitzat al 2003. Ha dirigit 10 tesis doctorals i ha participat en diversos projectes europeus.

Al 1998 va ser elegit primer President de l’Associació Espanyola de Climatologia i en el 2002 President del Consell Assessor del Servei Meteorològic de Catalunya.

Actualment, és Catedràtic de la UB i membre del consell d’editorial o redacció de vuit revistes científiques, entre les quals destaca el International Journal of Climatology

 

PREMIS ATLAS 2005

 

 

Els Premis ATLAS 2005 s’han lliurat el 3 d’octubre de 2006 a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Lleida.

Les candidatures escollides per a les diferents categories han estat les següents:

 • Premi Atlas 2005 en la categoria de la millor iniciativa empresarial a Construccions DECO, S.A.

Construccions DECO és la primera empresa espanyola del sector de la construcció en ésser registrada a EMAS, el sistema comunitari de gestió i auditoria medi ambientals que concedeix la Unió Europea i que reconeix la garantia de respecte total pel medi ambient de les obres que duu a terme l’empresa.
Construccions DECO realitza regularment una auditoria medi ambiental, fa una Declaració medi ambiental, que inclou la descripció de les seves activitats i dels seus serveis, realitza una descripció dels possibles impactes medi ambientals i de les mesures que es prenen per reduir-los i quin és el comportament global medi ambiental de l’empresa.

Amb l’ànim de reduir els seus impactes ambientals i prevenir els accidents a les obres, han editat i distribuït entre tot el personal propi i d’empreses col·laboradores un Manual de Bones Pràctiques on es recullen les millors metodologies d’actuació directament relacionades amb aspectes ambientals i destinades a reduir aquests riscs i impactes. En aquest sentit, el manual recull les mesures necessàries per a un consum racional d’aigua i electricitat que els ha suposat una disminució important del seu consum tant en l’execució d’obres com en les oficines centrals, arribant a plantejar-se una reducció global d’aquests consums en un 10% mitjançant la conscienciació de la plantilla i la distribució d’una nova versió millorada del manual que inclou la traducció a l’àrab bereber . Els beneficis íntegres d’aquest estalvi es destinen a una ONG que és la  Fundación Vicente Ferrer, a l’any 2006 s’ha pogut finançar la construcció d’una escola a un poblet de l’Índia.

 • Premi Atlas 2005 en la categoria de la millor iniciativa de participació social i ciutadana i d’educació ambiental a la Fundació Humanitària pel 3r i 4t món Dr. TRUETA

Per la seva gestió en l’àmbit mediambiental, com a Gestor de Residus a través de la recollida i reciclatge adequat de fàrmacs, evitant així el risc de contaminació que suposa llençar-los a les escombraries. També es recicla material sanitari i ortopèdic, aparells òptics, ulleres, audiòfons, roba, tòners i cartutxos de tinta, material informàtic, radiografies, material escolar, telèfons mòbils, paper i cartró.

D’altra banda, la Fundació també desenvolupa una tasca d’acció humanitària, intentant pal·liar les necessitats dels països del Tercer Món amb l’enviament del material que recicla i que està en bon estat d’aprofitament. Treballa també en el camp de l’acció social fent teràpia ocupacional a través de la reinserció laboral de persones amb disminució derivada de malaltia mental. Destaca com la primera i de moment, l’única fundació amb una certificació com és l’EMAS.

 • Premi Atlas 2005 en la categoria de Reconeixement a la trajectòria exemplar al Doctor Joan Armengol Bachero, catedràtic d’Ecologia de la Universitat de Barcelona

Per la seva extensa trajectòria professional i de recerca en l’estudi de cicles biogeoquímics amb èmfasi en nutrients i processos d’eutrofització; d’ecologia de rius i embassaments i d’interacció entre processos físics i ecològics en embassaments.

Ha impartit cursos de Postgrau a les universitats de Girona i Internacional d’Andalusia, així com a les universitats de La Plata, Luján i Tucumán a l’Argentina i a la Universitat Pontifícia Bolivariana de Colòmbia. Investigador i professor a la University of Washington (USA), Université de Quebec a Montreal (Canadà), Universitat de Lisboa (Portugal), Universitat de Luján (Argentina).

Ha publicat més d’un centenar de publicacions científiques en revistes nacionals i internacionals, així com una vintena de capítols de llibres de l’especialitat. Ha dirigit 5 tesis de mestratge i 6 tesis doctorals.

Actualment és director del Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona i director del Centre Especial d’Investigació en Ecologia i Gestió de l’Aigua (CEREGA) de la Universitat de Barcelona. Codirector del Grup d’Excel·lència de la Generalitat de Catalunya: Dinàmica Fluvial “FLUMEN” de la UPC i la UB i editor de la revista Asociación Ibérica de Limnología.

 

PREMIS ATLAS 2006

Els Premis ATLAS 2006 s’han lliurat el 13 de novembre de 2007 a la Sala d’Actes de la Biblioteca Municipal de Sant Adrià de Besòs.

Les candidatures escollides per a les diferents categories han estat les següents:

 • Premi Atlas 2006 en la categoria de la millor iniciativa empresarial a Elastogran, S.A.

Per que tractant-se d’un sector productiu, el químic, amb moltes repercussions mediambientals, ha actuat en tots els nivells adoptant una actitud preventiva i contemplant la millora permanent de la seguretat i de la protecció de la salut i del medi ambient com aspectes prioritaris del desenvolupament empresarial, tot establint un canal de comunicació intern, amb la comunitat i amb la implicació dels treballadors.

La activitat de Elastogran S.A. està centrada fonamentalment en el desenvolupament i fabricació de sistemes de poliuretà i en la comercialització de matèries primeres de poliuretà per als mercats del automòbil, construcció, indústria del fred, moble, calçat i recobriments.

Elastogran S.A. té implantat des de fa anys un Sistema de Gestió Integrat que engloba amb el  mateix nivell d’exigència les àrees de Qualitat, Seguretat, Salut i Medi Ambient. En el àmbit de qualitat, està en possessió de las certificacions ISO 9001 y ISO/TS 16949. En el àmbit medioambiental disposa de les certificacions ISO 14001 i EMAS, aquesta última des de el any 2001. Ha avaluat tots els aspectes mediambientals, directes i indirectes de la seva activitat, productes o serveis per conèixer el grau d’impacte de cadascun d’ells, lo qual els ha permès assolir objectius com:

 • Minimització en la generació de residus, reutilitzant internament el 90% del producte no conforme i valorització en un 60% del total de residus generats
 • Substitució de l’aigua de neteja a la major part dels processos per poliol reutilitzable al 100%
 • Recuperació dels productes dels laboratoris en un 71% respecte del volum generat.
 • Aprofitament de matèries primeres al 100%
 • Reducció d’emissions de HFC’s (Halo Fluoro Carburs): instal·lant un sistema per a l’aprofitament de la fase gasosa en tots els reactors.
 • Reducció del consum energètic significatiu per
 • Optimització dels processos i Instal·lació de plaques solars per aigua calenta sanitària.
 • Control del comportament ambiental de proveïdors i subcontractistes.
 • Elastrogran ha definit un seguit de bones pràctiques ambientals amb l’objecte de mantenir permanentment una consciència de protecció ambiental i de conservació dels recursos naturals entre tots els empleats, així com a les empreses contractistes adaptades a les seves necessitats.

 

 • Premi Atlas 2006 en la categoria de la millor iniciativa de participació social i ciutadana i d’educació ambiental al Club EMAS

Per ser una iniciativa pionera a Europa. L’objectiu general del Club EMAS és promoure i vetllar per la millora contínua  del comportament ambiental de les organitzacions i de la societat en general, així com la defensa d’interessos comuns de les organitzacions associades, en relació a la seva participació al sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental EMAS.

Les finalitats són treballar per promoure la participació de les organitzacions a l’EMAS, vetllant per aconseguir que les normes i disposicions ambientals es desenvolupin i s’apliquin de forma correcta i rigorosa; coordinar, representar, gestionar i fomentar els interessos ambientals i professionals comuns dels associats facilitant les relacions amb l’Administració púbica; treballar de forma coordinada amb l’Administració pública participant en òrgans consultius per tal d’obtenir avantatges derivats del compromís ambiental que les organitzacions han adoptat; realitzar activitats de sensibilització ambientals, informes, projectes, cursos formatius, estudis o dictàmens dirigits a l’estudi i l’aplicabilitat de sistemes i etiquetes de qualificació ambiental; actuar en fòrums nacionals i internacionals i com a interlocutor davant dels organismes i administracions que sol·licitin la presència de les entitats.

En definitiva, el Club EMAS treballa per donar visibilitat a l’EMAS en l’àmbit  català, però també amb vocació d’expansió i col·laboració més enllà de Catalunya. Vol també aconseguir el màxim de valor afegit per a les organitzacions pel fet de disposar de l’EMAS.

 • Premi Atlas 2006 en la categoria de Reconeixement a la trajectòria exemplar al Sr. Vicenç Sureda i Obradors

Biòleg, meteoròleg, diplomat en enginyeria i gestió del medi ambient i en funció gerencial en les administracions publiques, ha desenvolupat la seva vida professional a l’administració pública, en les àrees de medi ambient, gestió del territori, urbanisme, serveis urbans i meteorologia.

El 1994 se li encarrega la direcció del servei de medi ambient de la Diputació de Barcelona.  En aquest marc es varen  introduir a Catalunya i España les Agendes 21 d’àmbit local. Va dissenyar i endegar una metodologia específica i un programa de suport per a la elaboració de processos d’Agenda 21 local, plans de caràcter estratègic per avançar cap a models de desenvolupament sostenible en els municipis. La metodologia de la Diputació, publicada en 4 volums sota la seva direcció,  ha estat adoptada a més de 300 municipis de Catalunya i s’ha generalitzat també a centenars de municipis a la resta de l’Estat. Es pot considerar un referent en el marc de la UE de la que ha rebut diverses distincions. A partir de 1997 va organitzar i posar en marxa la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a  la Sostenibilitat, impulsada per la Diputació, de la que avui hi formen part activa mes de 200 municipis i entitats locals de Catalunya. Aquesta xarxa fou pionera a l’Estat i ha donat lloc a una dotzena de xarxes de matriu similar a la majoria de comunitats autònomes. També te una destacada projecció internacional. Fins a l’any 2001 fou Secretari Tècnic de la Xarxa, i des de llavors, fins a l’actualitat, es assessor de la seva presidència.

Ha desenvolupat també en els últims anys tasques de planejament i de gestió de la qualitat urbana i l’espai públic a municipis de Catalunya i ha col·laborat en aquest terreny amb organismos estatals.

Director de diverses revistes i autor o coautor d’unes 50 publicacions sobre temes ambientals i territorials, entre les quals destaquen 5 llibres sobre diferents temàtiques de meteorologia, gestió ambiental i desenvolupament sostenible.

També ha realitzat tasques docents en nombrosos cursos de postgrau i de mestratge. Actualment és assessor en matèria d’espais naturals de la Diputació de Barcelona i vice-president del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat (CMMAS) de l’Ajuntament de Barcelona, en representació del sector universitari i professional.

 

PREMIS ATLAS 2007

La desena edició dels Premis ATLAS s’han lliurat el 22 de d’octubre de 2008 a la Sala de les Brigades Internacionals de la seu de la UGT de Catalunya de Barcelona.

Les candidatures escollides per a les diferents categories han estat les següents:

 • Premi Atlas 2007 en la categoria de la millor iniciativa empresarial a T.E.S.A. (Tapones y Especialidades del Corcho S.A.)

Te com activitat principal el tractament i comercialització del suro brut i fabricació de productes de suro com taps per champagne, cava i vins escumosos. Per que la seva preocupació per preservar l’entorn i portar a terme una activitat sostenible oferint als clients un producte respectuós amb el medi ambient, els va motivar a desenvolupar  processos interns de valorització energètica en la pròpia instal·lació, captant la pols de suro generada en el polit tant dels mànecs com dels taps i transformant-lo en energia calorífica reconduïda al propi procés, mitjançant una combustió d’alt rendiment. La valorització energètica d’aquest residu els suposa un estalvi de consum de gas-oil, amb una relació aproximada de 2kg de pols per 1 kg de gasoil, es a dir, un estalvi de 84,72 litres de gas-oil per tona produïda. L’empresa, aposta per la millora continua i d’aquesta forma implanta un Sistema de Gestió Medi Ambiental EMAS i minimitza els residus, emissions i abocaments que es generen mitjançant la Millor Tecnologia Disponible (MTD).

 

 • Premi Atlas 2007 en la categoria de la millor iniciativa de participació social i ciutadana i d’educació ambiental a la Fundació Futur.

Que du a terme la seva activitat  mitjançant la seva empresa de inserció Futur Just. Per que juntament amb la reinserció laboral i el comerç just, la sostenibibilitat és un dels eixos d’actuació en els quals es basa la seva activitat.

La Fundació Futur és una empresa social, sense ànim de lucre, fundada l’any 1996 amb la finalitat de crear llocs de treball per a persones en situació d’exclusió.

Dins de la responsabilitat ambiental que la Fundació Futur pren respecte a l’entorn i la societat, l’empresa treballa cap a la consecució de més altes metes d’eficiència ambiental per tal de convertir-se en un bon exemple d’empresa de restauració sostenible. La seva activitat és l’hostaleria on, cada vegada més, els propis productes de comerç just porten ja el segell acreditatiu que són biològics. En els seus centres, així com en els serveis de catering, utilitzen i venen productes de comerç just, la millor manera d’ajudar les col·lectivitats de països en vies de desenvolupament. D’altra banda, ofereixen serveis de catering  utilitzant plats, gots, coberts i tovallons elaborats amb materials biodegradables i pastes derivades del blat de moro.

Així, el Sistema de Gestió Ambiental s’emmarca dins dels valors de la Fundació Futur, per aquest motiu implanten el sistema de gestió ambiental EMAS, on estableixen uns criteris i compromisos ambientals concrets fent un seguiment periòdic i posterior avaluació de la seva actuació i objectius assolits.

A grans trets, l’actuació ambiental consisteix en reciclar degudament tots els residus, utilitzar material de papereria reciclat i certificat, utilitzar maquinària de classe A amb gasos no contaminants, utilitzar material d’un sol ús biodegradable i compostable, introduir progressivament aliments ecològics i minimitzar el consum energètic.

Destaca el compromís que la Fundació Futur té amb el medi ambient, des d’una perspectiva integral, tenint en compte també criteris socials i econòmics en el desenvolupament de les activitats de restauració sostenible.

 • Premi Atlas 2007 en la categoria de Reconeixement a la trajectòria exemplar a la Sra. Purificació Canals

Doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona, Presidenta de DEPANA (Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural), Vicepresidenta de la UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura), Professora de Fisiologia a la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili i Consellera regional d’Europa. Els càrrecs de Consellera Regional de la UICN per Europa Occidental i el de Vicepresidenta de la UICN van acabar la setmana passada quan es va clausurar el Congrés Mundial de la Natura, del qual va ser la Presidenta del Comitè Organitzador durant gairebé tres anys.

Per que des de que en 1986 va completar la seva llicenciatura en Biologia, Purificació Canals ha combinat de forma permanent la seva activitat professional en diferents camps del coneixement de les ciències biològiques, amb una intensa i extensa dedicació al compromís social de voluntariat en temes ambientals i especialment de conservació de la natura.

Les diverses responsabilitats associades al seu àmbit laboral i de voluntariat, l’han permès adquirir una àmplia experiència en el treball i les negociacions internacionals amb interlocutors gubernamentals, d’ONG, del sector acadèmic i privat. Ha treballat amb organismes multilaterals i dirigit projectes ambientals per la CFI (Cooperació Financera Internacional) del Banc Mundial i el Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament a Egipte i Pakistan. Ha participat, també en la Cimera de Rio de Janeiro, la Conferencia de Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible de Johannesburg, les Conferències de Nacions Unides sobre Canvi Climàtic de Montreal, Nairobi i Bali, entre d’altres.

Actualment és Directora de Projectes Internacionals a Taller d’Enginyeria Ambiental S.L., empresa d’enginyeria i consultoria ambiental amb seu a Barcelona.

Comments are closed.