El Secretariat Nacional de Catalunya

El Secretariat Nacional de Catalunya

El Secretariat Nacional de Catalunya (SNC) és l’òrgan de direcció permanent de la UGT de Catalunya i la representa tant internament com externament. Està subjecte als Estatuts de la UGT de Catalunya i a les resolucions del Congrés Nacional i del Comitè Nacional.

L’SNC està encapçalat pel secretari general, que és el màxim representant legal i públic de la UGT de Catalunya. Des del 14è Congrés (abril de 2013), la persona que ostenti la Secretaria General no podrà ser reelegida més de tres mandats consecutius.

L’SNC escollit en el XVè Congrés (abril de 2016) es compon actualment de 12 membres, que exerceixen les secretaries següents:

camil_ros_2016Camil Ros i Duran

Secretari General

Neix a Vallromanes (Vallès Oriental) el 1972 i viu a Girona. Té estudis d’Administratiu i va començar a treballar amb 15 anys en tasques administratives a diferents empreses del sector de la construcció. S’inicia en els moviments socials i la política amb 14 anys, fent assemblees a l’Institut de FP de Montornès del Vallès durant les vagues d’estudiants de mitjans dels anys 80, i també es va declarar insubmís de la prestació social substitutòria l’any 1994. Entra al sindicat l’any 1996 com a cofundador de l’Avalot – Joves de la UGT de Catalunya. De 1998 a 2008 va ser secretari general de la UGT de les Comarques Gironines. El 2008 entra a formar part del Secretariat Nacional de la UGT de Catalunya, primer com a secretari de Política Sectorial i a partir del 2009 com a secretari de Política Sindical i coordinador de l’Àrea Externa. L’any 2016, al 15è Congrés Nacional, és escollit secretari general de la UGT de Catalunya.

 

matias_carneroMatías Carnero i Sojo

President

Neix l’any 1968 a Barcelona. El 1987 comença a treballar a la SEAT com a operari de muntatge. El 1988 és escollit delegat al comitè d’empresa de SEAT Zona Franca i el 2001 esdevé president del comitè d’empresa de SEAT Martorell. Des del 2003 és membre del Comitè Europeu i del Comitè Mundial del Grup Volkswagen. El 2009 entra a formar part del Secretariat Nacional de la UGT de Catalunya, primer com a secretari adjunt a la Secretaria General, l’any 2013 com a secretari general adjunt i el 2016 com a president.

 

 

jordi_camallongaJordi Camallonga i Mateu

Vicesecretari general d’Àrea Interna

Neix l’any 1957 a Barcelona. El 1978 s’afilia a la UGT de Catalunya. Comença a treballar en el sector sanitari, a l’Hospital del Mar i més tard passa a formar part de  l’Ajuntament de Barcelona. De 2001 a 2003 s’encarrega de la Secretaria de Territori i Petita Empresa de la UGT de Catalunya. L’any 2003 és escollit vicesecretari general de la Federació de Serveis Públics. El 2009 torna a formar part del Secretariat Nacional de Catalunya com a secretari d’Organització i coordinador de l’Àrea Interna del sindicat, fins l’any 2016, en què és escollit vicesecretari general.

 

 

nuria_sole

Núria Solé i Domingo

Secretària d’Organització

Neix l’any 1960 a Lleida. És diplomada en Treball Social des de 1980 i entra el 1982 a treballar a l’Ajuntament de Lleida com a assistent social d’atenció primària. L’any 1992 s’afilia a la UGT de Catalunya, i el 1994 esdevé presidenta del Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Lleida. El 2006 passa a ser-ne la presidenta de la Junta de Personal, càrrec que ostentarà fins al 2012. L’any 2005 entra en l’executiva de la Federació de Serveis Públics de la UGT de les Terres de Lleida. El 2009 és escollida secretària d’Organització de la UGT de les Terres de Lleida i des del 2013 n’és la secretària general. Des del 2016 és secretària d’Organització de la UGT de Catalunya.

 

nuria_gilgadoNúria Gilgado i Barbadilla

Secretària de Política Sindical

Neix a Barcelona l’any 1977. És diplomada en Relacions Laborals per la Universitat de Barcelona, llicenciada en Ciències del Treball per la UOC i estudia Dret. També és Postgrau en Relacions Laborals i Negociació Col·lectiva per la Universitat de Barcelona. L’any 1999 entra a treballar a l’empresa Transports Redur i n’és escollida delegada l’any 2003. Des del 2008 és treballadora de Metro de Barcelona. L’any 2005 entra a formar part de l’executiva de l’antiga Federació de Transports, Comunicacions i Mar, primer com a secretària d’Igualtat i després (2009) com a secretària d’Acció Sindical. L’any 2013 és escollida secretària d’Acció Sindical de la Federació de Serveis per a la Mobilitat i el Consum (SMC) de la UGT de Catalunya, fins al 2016, quan entra al Secretariat Nacional de Catalunya.

 

josep_sancristofolJosep Santcristòfol i Mayordomo

Secretari de la Regió Metropolitana

Neix el 1964 a Monistrol de Montserrat (Bages). Comença a treballar el 1988 en una empresa de fabricació de sacs, i un any més tard es dedica al sector metal·lúrgic (mecànica de camions). El 1990 s’afilia a la UGT de Catalunya i passa a ser-ne treballador al Bages. El 1994 esdevé secretari general de la Unió Intercomarcal del Bages-Berguedà, fins el 1996, any en què comença a treballar per a una empresa del sector serveis. El 2002, passa a treballar per al sindicat, organitzant eleccions sindicals per al sector químic i tèxtil del Bages, fins al 2005, any que és escollit president de la gestora de la UGT del Vallès Occidental. Del 2009 fins al 2016 n’és el secretari comarcal, i a partir d’aquest any forma part del Secretariat Nacional de Catalunya.

 

josep_maria_violantJosep M. Violant i Nicolau

Secretari d’Administració

Neix a Montblanc (Conca de Barberà) l’any 1958. Cursa Formació Professional d’Electrònica, Ciències Socials i altres estudis relacionats amb l’Administració i Gestió d’Empreses. Alhora s’inicia en tasques polítiques i socials vinculades a moviments veïnals. L’any 1977 s’afilia a la UGT de Catalunya. El 2002 ocupa la Gerència del sindicat, càrrec que ostenta fins al 2009, quan és elegit secretari d’Administració de la UGT de Catalunya. També compta amb una llarga trajectòria en el món institucional i en l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

 

 

jose_antonio_pasadasJosé Antonio Pasadas i Muñoz

Secretari de Polítiques Sectorials

Neix l’any 1976 a Granada. Està diplomat en Relacions Laborals i és Màster en Política Industrial per la Universitat de Zaragoza i Postgrau en Relacions Laborals i Negociació Col·lectiva per la Universitat de Barcelona. L’any 2002 comença a treballar com a organitzador sindical a la UGT de l’Anoia-Alt Penedès-Garraf, i l’any 2003 esdevé responsable del sector de Construcció en aquest territori. L’any 2006 entra a formar part de l’executiva de la Federació del Metall, Construcció i Afins (MCA) de la UGT de Catalunya com a secretari de Política Sindical fins l’any 2016, en què és escollit secretari de Polítiques Sectorials de la UGT de Catalunya.

 

 

enriqueta_duranEnriqueta Durán i Cordero

Secretària de Polítiques Socials

Neix l’any 1958 a Lourdes (França). L’any 1979 comença a treballar per a l’Administració General de l’Estat. El 1989 es diploma a l’Escola Universitària de Treball Social de Barcelona. L’any 1990 forma part de la Comissió Diocesana d’Immigració (Càritas) i el 1992 exerceix de treballadora social al Centre Penitenciari Can Brians. El 1994 s’integra als equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de l’Ajuntament de Barcelona i el 2003 entra a la Junta de personal del consistori en representació de la UGT. Des de 2008 i fins al 2016 és responsable del sector de Dependència de la Federació de Serveis Públics de la UGT de Catalunya (posteriorment, Serveis Socials i Igualtat).

 

 

david_papiolDavid Papiol i Bernal

Secretari de Mobilitzacions i Agitació

Neix l’any 1972 a Barcelona. És tècnic superior en Indústria Alimentària. Des de l’any 1993 és treballador de l’empresa Expafruit i des de 1998 n’és delegat i president del comitè d’empresa. Ha estat secretari d’Organització de la Federació Agroalimentària de la UGT del Baix Llobregat (1998) i també el secretari general (1999). L’any 2004 és escollit secretari d’Organització de la Federació Agroalimentària a nivell nacional i l’any 2009 n’esdevé el secretari general de la federació. L’any 2011 es produeix la fusió de la Federació Agroalimentària amb la Federació d’Indústries Afins, i és elegit secretari d’Organització de la nova Federació d’Indústria i Treballadors Agraris (FITAG). L’any 2013 esdevé secretari de Moviments Socials i Igualtat de la UGT de Catalunya i l’any 2016 secretari de Mobilitzacions i Agitació. També és president de l’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC – UGT de Catalunya).

 

eva_gajardoEva Gajardo i Rodríguez

Secretària d’Igualtat i Formació Professional

Neix l’any 1968 a Fuente del Maestre (Badajoz). Comença a treballar a la cadena de supermercats Condis i el 1998 es fa càrrec de l’acció sindical de la UGT dins l’empresa. El 2009 és escollida secretària de Polítiques d’Igualtat de la Federació de Comerç, Hostaleria, Turisme i Joc de la UGT de Catalunya. Més endavant esdevé la responsable del Sector de Comerç de la federació fins al 2013, any en què passa a formar part del Secretariat Nacional de la UGT de Catalunya. L’any 2016 és reelegida, ara com a secretària d’Igualtat i Formació professional. Participa a la Comissió Nacional per a la intervenció coordinada contra la violència masclista i també és membre del Consell de la Formació Professional, tant a nivell català com de la ciutat de Barcelona.

 

pepi_garcia

Pepi Garcia i Lorenzo

Secretària Nacional

Neix l’any 1973 a Barcelona. És llicenciada en Dret (1996) i en Ciències Polítiques i de l’Administració (2014). L’any 1999 entra a treballar al BBVA i  ha estat secretària general de la secció sindical del banc a nivell català. Des del 2013 és membre del Secretariat Nacional de la UGT de Catalunya. És consellera del CTESC des del 2013 i també forma part del Consell de Relacions Laborals i de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.