Els nostres comptes

Els nostres comptes

2016Pots consultar les pèrdues i guanys del 2016, els programes de col·laboració finalistes amb les administracions públiques i els programes de formació que ha gestionat l’IDFO durant el 2016.

Els comptes del 2016 en format XML

2016
Ingressos propis de la gestió del Sindicat 8.578.409,15
Quotes (*) 5.120.748,51
Prestacions de serveis 703.966,96
Ingressos Assessorament Jurídic 1.499.605,57
Compensació per a la Participació Institucional 1.254.088,11
Despeses per activitats sindicals -842.216,81
Despeses de personal -6.147.206,24
Despeses de subministres, manteniment, serveis externs i obligacions tributàries -2.200.374,55
Amortització de l’immobilizat -355.789,16
Resultat per venda d’immobilitzat i d’altres resultats del patrimoni sindical 948.544,08
Ingressos de convenis per prestacions finalistes de serveis a les administracions 1.277.955,55
Despeses de convenis per prestacions finalistes de serveis a les administracions -1.621.902,28
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ -362.580,26
Ingressos financers 1.834,10
Despeses financeres -361.688,35
RESULTAT FINANCER -359.854,25
RESULTAT DE L’EXERCICI -722.434,51
(*) És la quota corresponent a la part de l’estructutra territorial de Catalunya. Representa 2,80€ de mitjana per afiliat
Las cuentas las revisa el Gabinet Audiwork S.L, sociedad inscrita en el R.O.A.C con el número S0498

2015Pots consultar les pèrdues i guanys del 2015, els programes de col·laboració finalistes amb les administracions públiques i els programes de formació que ha gestionat l’IDFO durant el 2015.

Els comptes del 2015 en format XML

2015
Ingressos propis de la gestió del Sindicat 8.930.215,27
Quotes (*) 5.174.322,24
Prestacions de serveis 855.850,79
Ingressos Assessorament Jurídic 1.624.242,24
Compensació per a la Participació Institucional 1.275.800,00
Despeses per activitats sindicals -713.695,06
Despeses de personal -5.507.351,85
Despeses de subministres, manteniment, serveis externs i obligacions tributàries -2.461.106,54
Amortització de l’immobilizat -367.382,04
Resultat per venda d’immobilitzat 1.494.158,08
Ingressos de convenis per prestacions finalistes de serveis a les administracions 1.414.256,26
Despeses de convenis per prestacions finalistes de serveis a les administracions -1.649.932,90
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 1.139.161,22
Ingressos financers 4.543,75
Despeses financeres -422.737,42
RESULTAT FINANCER -418.193,67
RESULTAT DE L’EXERCICI 720.967,55
(*) És la quota corresponent a la part de l’estructutra territorial de Catalunya. Representa 2,80€ de mitjana per afiliat
Las cuentas las revisa el Gabinet Audiwork S.L, sociedad inscrita en el R.O.A.C con el número S0498

2014


Pots consultar les pèrdues i guanys del 2014, els programes de col·laboració finalistes amb les administracions públiques i els programes de formació que ha gestionat l’IDFO durant el 2014.

Ingressos propis de la gestió del Sindicat 9,892,725.37
Quotes (*) 5,091,238.38
Prestacions de serveis 786,848.74
Ingressos Assessorament Jurídic 2,764,638.25
Compensació per a la Participació Institucional 1,250,000.00
Despeses per activitats sindicals -1,008,222.49
Despeses de personal -5,266,959.85
Despeses de subministres, manteniment, serveis externs i obligacions tributàries -3,126,069.93
Amortització de l’immobilizat -372,422.62
Resultat per venda d’immobilitzat 2,522,737.14
Ingressos de convenis per prestacions finalistes de serveis a les administracions (detall) 1,565,958.34
Despeses de convenis per prestacions finalistes de serveis a les administracions -1,743,954.27
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 2,463,791.69
Ingressos financers 4,389.30
Despeses financeres -525,323.29
 
RESULTAT FINANCER -520,933.99
RESULTAT DE L’EXERCICI 1,942,857.70
(*) És la quota corresponent a la part de l’estructutra territorial de Catalunya. Representa 2,80€ de mitjana per afiliat
Las cuentas las revisa el Gabinet Audiwork S.L, sociedad inscrita en el R.O.A.C con el número S0498

2013


Pots consultar les pèrdues i guanys del 2013, els programes de col·laboració finalistes amb les administracions públiques i els programes de formació que ha gestionat l’IDFO durant el 2013.

Ingressos propis de la gestió del Sindicat 9.597.454,87
Quotes (*) 5.296.764,43
Prestacions de serveis 1.333.425,03
Ingressos Assessorament Jurídic 1.916.371,89
Compensació per a la Participació Institucional 1.050.893,52
Despeses per activitats sindicals -1.245.538,09
Despeses de personal -5.569.221,62
Despeses de subministres, manteniment, serveis externs i obligacions tributàries -2.815.255,37
Amortització de l’immobilizat -377.668,71
Resultat per venda d’immobilitzat 23.861.71
Ingressos de convenis per prestacions finalistes de serveis a les administracions (detall) 2.220.056,45
Despeses de convenis per prestacions finalistes de serveis a les administracions -2.387.098,54
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ -553.409,30
Ingressos financiers 10.468,14
Despeses financieres -884.759,38
RESULTAT FINANCER -874.291,24
RESULTAT DE L’EXERCICI -1.427.700,54

 

(*) És la quota corresponent a la part de l’estructutra territorial de Catalunya. Representa 2,80€ de mitjana per afiliat
Les comptes les revisa el Gabinet Audiwork S.L, societat inscrita en el R.O.A.C amb el número S0498

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*