Els nostres comptes

Els nostres comptes

2017Pots consultar les pèrdues i guanys del 2017, els programes de col·laboració finalistes amb les administracions públiques i els programes de formació que ha gestionat l’IDFO durant el 2017.

Els comptes del 2017 en format XML

2017
Ingressos propis de la gestió del Sindicat 9.161.490,96
Quotes (*) 5.670.197,79
Prestacions de serveis 1.118.737,67
Ingressos Assessorament Jurídic 1.127.575,20
Compensació per a la Participació Institucional 1.244.980,30
Despeses per activitats sindicals -826.272,19
Despeses de personal -6.577.655,40
Despeses de subministres, manteniment, serveis externs i obligacions tributàries -1.931.801,54
Amortització de l’immobilizat -342.271,88
Resultat per venda d’immobilitzat i d’altres resultats del patrimoni sindical -1.613,58
Ingressos de convenis per prestacions finalistes de serveis a les administracions 1.063.550,84
Despeses de convenis per prestacions finalistes de serveis a les administracions -1.182.271,47
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ -636.844,25
Ingressos financers 0,00
Despeses financeres -348.312,76
RESULTAT FINANCER -348.312,76
RESULTAT DE L’EXERCICI -985.157,01
(*) És la quota corresponent a la part de l’estructutra territorial de Catalunya
Las cuentas las revisa el Gabinet Audiwork S.L, sociedad inscrita en el R.O.A.C con el número S0498

2016Pots consultar les pèrdues i guanys del 2016, els programes de col·laboració finalistes amb les administracions públiques i els programes de formació que ha gestionat l’IDFO durant el 2016.

Els comptes del 2016 en format XML

2016
Ingressos propis de la gestió del Sindicat 8.578.409,15
Quotes (*) 5.120.748,51
Prestacions de serveis 703.966,96
Ingressos Assessorament Jurídic 1.499.605,57
Compensació per a la Participació Institucional 1.254.088,11
Despeses per activitats sindicals -842.216,81
Despeses de personal -6.147.206,24
Despeses de subministres, manteniment, serveis externs i obligacions tributàries -2.200.374,55
Amortització de l’immobilizat -355.789,16
Resultat per venda d’immobilitzat i d’altres resultats del patrimoni sindical 948.544,08
Ingressos de convenis per prestacions finalistes de serveis a les administracions 1.277.955,55
Despeses de convenis per prestacions finalistes de serveis a les administracions -1.621.902,28
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ -362.580,26
Ingressos financers 1.834,10
Despeses financeres -361.688,35
RESULTAT FINANCER -359.854,25
RESULTAT DE L’EXERCICI -722.434,51
(*) És la quota corresponent a la part de l’estructutra territorial de Catalunya. Representa 2,80€ de mitjana per afiliat
Las cuentas las revisa el Gabinet Audiwork S.L, sociedad inscrita en el R.O.A.C con el número S0498

2015Pots consultar les pèrdues i guanys del 2015, els programes de col·laboració finalistes amb les administracions públiques i els programes de formació que ha gestionat l’IDFO durant el 2015.

Els comptes del 2015 en format XML

2015
Ingressos propis de la gestió del Sindicat 8.930.215,27
Quotes (*) 5.174.322,24
Prestacions de serveis 855.850,79
Ingressos Assessorament Jurídic 1.624.242,24
Compensació per a la Participació Institucional 1.275.800,00
Despeses per activitats sindicals -713.695,06
Despeses de personal -5.507.351,85
Despeses de subministres, manteniment, serveis externs i obligacions tributàries -2.461.106,54
Amortització de l’immobilizat -367.382,04
Resultat per venda d’immobilitzat 1.494.158,08
Ingressos de convenis per prestacions finalistes de serveis a les administracions 1.414.256,26
Despeses de convenis per prestacions finalistes de serveis a les administracions -1.649.932,90
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 1.139.161,22
Ingressos financers 4.543,75
Despeses financeres -422.737,42
RESULTAT FINANCER -418.193,67
RESULTAT DE L’EXERCICI 720.967,55
(*) És la quota corresponent a la part de l’estructutra territorial de Catalunya. Representa 2,80€ de mitjana per afiliat
Las cuentas las revisa el Gabinet Audiwork S.L, sociedad inscrita en el R.O.A.C con el número S0498

2014


Pots consultar les pèrdues i guanys del 2014, els programes de col·laboració finalistes amb les administracions públiques i els programes de formació que ha gestionat l’IDFO durant el 2014.

Ingressos propis de la gestió del Sindicat 9,892,725.37
Quotes (*) 5,091,238.38
Prestacions de serveis 786,848.74
Ingressos Assessorament Jurídic 2,764,638.25
Compensació per a la Participació Institucional 1,250,000.00
Despeses per activitats sindicals -1,008,222.49
Despeses de personal -5,266,959.85
Despeses de subministres, manteniment, serveis externs i obligacions tributàries -3,126,069.93
Amortització de l’immobilizat -372,422.62
Resultat per venda d’immobilitzat 2,522,737.14
Ingressos de convenis per prestacions finalistes de serveis a les administracions (detall) 1,565,958.34
Despeses de convenis per prestacions finalistes de serveis a les administracions -1,743,954.27
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 2,463,791.69
Ingressos financers 4,389.30
Despeses financeres -525,323.29
 
RESULTAT FINANCER -520,933.99
RESULTAT DE L’EXERCICI 1,942,857.70
(*) És la quota corresponent a la part de l’estructutra territorial de Catalunya. Representa 2,80€ de mitjana per afiliat
Las cuentas las revisa el Gabinet Audiwork S.L, sociedad inscrita en el R.O.A.C con el número S0498