Els òrgans de defensa dels afiliats i dels delegats

Els òrgans de defensa dels afiliats i dels delegats

El Defensor de l’Afiliat

La funció principal del Defensor de l’Afiliat és atendre les persones afiliades que ho sol·licitin i canalitzar les seves queixes i reclamacions en relació a la l’atenció i la qualitat dels serveis que el sindicat ofereix als seus afiliats i afiliades. És elegit al Congrés Nacional de la UGT de Catalunya i és davant d’aquest mateix organisme que ret comptes de la tasca realitzada.

Actualment aquesta funció resta per escollir el company o companya que l’exercirà. Per contactar es pot fer per mail a atencioafiliat@catalunya.ugt.org

El Síndic del Delegat

La seva funció és defensar i protegir els delegats i les delegades de la UGT de Catalunya, davant de l’empresa i del propi sindicat, en les seves actuacions com a representants dels treballadors i les treballadores. També és elegit i fiscalitzat pel Congrés Nacional de la UGT de Catalunya.

Isabel López Chamosa és actualment la Síndica del Delegat, escollida al XVè Congrès de la UGT de Catalunya, en abril del 2016. Per contactar es pot fer per mail a sindicdelegat@catalunya.ugt.org