La formació

La formació

La UGT de Catalunya aposta per l’orientació i la formació professional al llarg de la vida com a elements imprescindibles per a tots els treballadors i les treballadores, tant ocupats com en situació de desocupació.

Institut per al Desenvolupament de la Formació i l’Ocupació (IDFO)

Per això, el nostre sindicat compta amb un instrument propi, l’Institut per al Desenvolupament de la Formació i l’Ocupació (IDFO), que té com a objectiu gestionar els plans de formació i orientació laboral, amb la finalitat de millorar les capacitats professionals dels treballadors i treballadores. L’IDFO treballa a partir de dos grans eixos:

Formació

L’any 2017 es van impartir 907 cursos que han format a 11.500 alumnes.  Impartim formació de tres tipus:

  • Ocupacional. Dirigida a persones aturades i adjudicada pel Servei d’Ocupació de Catalunya.
  • Contínua. Dirigida a treballadors en actiu i finançada a través de les quotes que paguem els treballadors i les empreses. Des del 2009, aquesta formació també la impartim a aturats, perquè considerem que la situació així ho requereix.
  • Sindical. La formació sindical és l’eina fonamental per facilitar als nostres delegats i delegades els coneixements, les competències i les habilitats necessàries per al desenvolupament de les seves funcions i incrementar la capacitat de resposta sindical a les empreses.

Orientació professional

S’adreça a persones aturades que deriva el Servei d’Ocupació de Catalunya. L’any 2017 es van atendre 7.265 persones aturades  que han rebut assessorament individual o grupal per a la millora professional i el procés de recerca de feina.

Formació per a persones adultes (Escola Maria Rúbies)

La UGT de Catalunya també té un centre de formació de persones adultes, l’Escola Maria Rúbies. Funciona com a centre d’autoaprenentatge i s’imparteixen classes presencials de llengües (castellà i català) i aclariments de diferents matèries.