L’assessorament laboral i l’acció sindical

L’assessorament laboral i l’acció sindical

Una de les principals tasques que realitzen les persones que conformen el sindicat és ajudar directament els treballadors i les treballadores, de forma personal, allà on es troben. El món laboral és d’una gran complexitat, està regulat per moltes lleis i nomes que s’han de conèixer, i això genera molts dubtes. Els empresaris disposen d’equips de Recursos Humans, bufets d’advocats i consultories que els hi donen suport; els treballadors, no. Per això els sindicalistes rebem moltes consultes i atenem els treballadors als centres de treball -on hi tenim delegats i seccions sindicals-, a les nostres seus arreu del territori i, fins i tot, al nostre entorn personal.

A l’empresa no només resolem dubtes sinó que ens impliquem en els problemes i fem tasques d’acompanyament, mediació i reclamació entre el treballador i l’empresari, ja sigui a través de la negociació o, quan aquesta no és possible, de la mobilització i la pressió. A més, la nostra tasca no es limita a atendre els afiliats i afiliades del sindicat, sinó a tots els treballadors i les treballadores.

El gruix d’aquest assessorament i aquest sindicalisme de proximitat el fan els més de 22.000 delegats i delegades a empreses i els equips tècnics del sindicat a les federacions i al territori de forma directa. Quan els problemes són molt complexes o s’han de judicialitzar, la UGT de Catalunya disposa d’uns Serveis Jurídics que atenen tant els nostres afiliats com els treballadors en general en qualsevol de les vessants del dret (laboral, administratiu, penal, civil…). L’atenció jurídica, de qualitat i homogènia al territori, és un complement de l’acció sindical desenvolupada per la nostra organització.

El 2013, els Serveis Jurídics de la UGT de Catalunya van defensar un total de 6.264 expedients, amb un nivell d’èxit del 82%.

El gruix dels expedients van ser de temàtica laboral, concretament 4.884, que suposen el 77,9% del total. Però també es van defensar casos sobre Seguretat Social (657 expedients, el 10,4%); civil, penal i fiscal (526 expedients, el 8,4%); administratiu (134 expedients, el 2,1%); laboral – col·lectius (36 expedients, el 0,5%); consultes (15, el 0,2%), i informes econòmics (12, el 0,1%).