Les federacions

Les federacions

Les federacions nacionals són la base sobre la qual s’estructura sectorialment la UGT de Catalunya. La federació agrupa els treballadors d’un mateix sector i les seves competències bàsiques són la negociació col·lectiva, l’acció sindical i la consolidació organitzativa dels sectors i del sindicat als centres de treball i al territori, així com la informació i l’assessorament a les persones afiliades i delegades.

 

La UGT de Catalunya s’estructura actualment en tres federacions:

Agrupa els treballadors i les treballadores de la indústria, de la construcció i els sectors agroalimentaris.

 

Web: http://ugtfica.cat/

 

Per consultes laborals   info@ugtfica.cat –  tlf. 93 301 83 62  

 

Secretaria General: Antonio J. Rudilla Vega
Vicesecretaria general: Ester Espigares Martínez
Secretaria d’Organització: Sergio Moreno Rodríguez
Secretaria d’Acció Sindical: Bernardo Fuertes Lozano
Secretaria Internacional: Susana Fructuoso González
Secretaria d’Administració: Sebastián Santana Moro
Secretaria de Salut Laboral, Medi Ambient, i Formació: Antonia Fuentes Gómez
Secretaria de Recursos: Primitivo Cerezo García
Secretaria Regió Metropolitana: Ángel de Dios Moreno
Secretaria Sector d’Indústria Automobilística: Yolanda Funés Reyes
Secretaria Sector Químic, Tèxtil i Arts gràfiques: Moisés Fortuny Bordas
Secretaria Sector Agroalimentari: Alicia Buil Cuenca
Secretaria Sector Metal.lúrgic: Javier Abadía Montes
Secretaria Sector Construcció i Mineria: Juani Arenas Gómez
Secretaria Sector Energia i Aigua: Laura Márquez Torrijos
Secretaria Sector Béns d’Equip i TIC: Manel Molina Álvarez

Organitza els treballadors i les treballadores del sector financer, assegurances i oficines, neteja i serveis a la societat, seguretat privada, gràfiques i comunicació, aeris, carreteres i urbans, comerç, comunicacions, ferroviari, grans superfícies, hostaleria i turisme, joc, marítim i portuari, i restauració social.

 

Web: http://www.ugtcatalunya.cat/FESMC

 

Per consultes laborals   fesmcugt@catalunya.ugt.org –  tlf. 93 305 68 03/04 
Secretari General: Óscar López Chamosa
Vicesecretaria general: Carmen Coronado Gallego
Vicesecretaria adjunta a Administració: Juan Guerrero Macho
Secretaria d’Organització: Glória Sánchez Corbella
Secretaria d’Administració: Javier Extremera Vallecillos
Secretaria Política Sindical: Moisés Berruezo Blanco
Secretaria d’Igualtat: Noemí Masferrer Casas
Secretaria Regió Metropolitana: Ruth Pastor Bel
Secretaria Formació i Comunicació: Marc Belles Duch

Agrupa els treballadors i les treballadores del sector públic i de l’ensenyament.

 

Web: http://fespugt.cat/

 

Per consultes laborals   fesp@catalunya.ugt.org / tlf. 93 295 61 11

 

Secretària General: Encarna Fernández
President: Ramon Cebrian
Vicesecretaria: José Luís Fernández Caballero
Secretaria de Formació Projectes i Recursos: Miquel Ángel Sanchez Aguila
Secretaria d’Organització: Patxi Borrero Nuñez
Secretaria de Política Sindical: Pilar González Ferrer
Secretaria de la Regió Metropolitana de Barcelona: M. Isabel Roldan Gutierrez
Secretaria d’Igualtat: Ivette Barrachina Hidalgo
Secretaria sector Serveis Socials: Jaume Adrover i Palau
Secretaria sector Salut i Serveis Sociosanitaris: Inma Vivar Ruiz
Secretaria sector Administracions Locals: Jose Antonio Fernández Cáceres
Secretaria sector Administració Generalitat: Iolanda Adroher Pueyo
Secretaria sector Administració General de l’Estat: Silvia Faja Domingo
Secretaria sector Postal: Rubén Valdés
Secretaria sector Serveis a la Comunitat: José J. Sánchez Sayavera
Secretaria sector Educació: Cristina Martín Culell