Què és la UGT de Catalunya?

Què és la UGT de Catalunya?

La UGT de Catalunya és un sindicat de classe, d’orientació socialista, plural, autònom i nacional, que conforma l’esquerra social –sense que això comporti necessàriament una adscripció partidista- i que utilitza la concertació social des del principi de la lluita de classes, com a mètode d’avenç per millorar les condicions de treball i de vida dels treballadors i les treballadores.

 

La UGT de Catalunya es defineix com:
  •       Un sindicat de classe, d’orientació socialista, autònom i nacional
  •       Un sindicat democràtic, solidari i participatiu
  •       Un sindicat arrelat al territori i al teixit econòmic de Catalunya
  •       Un sindicat plural i representatiu de la diversitat sociocultural
  •       Un sindicat internacionalista

     

La UGT es va fundar l’any 1888 a Barcelona i des de llavors s’ha adaptat als canvis sense renunciar als seus principis: la millora de les condicions de treball, el desenvolupament i la redistribució econòmica, i el progrés social i cultural, des d’un clar model socialdemòcrata. Els valors fonamentals del nostre sindicat també continuen plenament vigents: la igualtat, la justícia, la llibertat i la solidaritat.

 

La UGT de Catalunya té com a àmbit d’actuació la Comunitat Autònoma de Catalunya i es dota d’Estatuts propis, a fi de poder desenvolupar plenament la seva activitat i autonomia.

 

La nostra organització està confederada a la UGT estatal, i a nivell europeu formem part de la Confederació Europea de Sindicats (CES-ETUC) i a nivell mundial de la Confederció Sindical Internacional (CSI-ITUC).