Treball manipula interessadament dades congelació pensions

jubilats
Després que el Ministeri de Treball emetès ahir una nota desmentint les dades ofertes en l’informe ‘La retallada de les pensions a Catalunya’ presentat ahir en roda de premsa per la secretària d’Igualtat i Polítiques Socials de la UGT de Catalunya, Raquel Gil, el nostre sindicat es mostra absolutament perplexe davant la manipulació interessada que el Ministeri ha volgut fer de les dades que fan referència a la congelació de les pensions, mitjançant interpretacions errònies que volen confondre els ciutadans i les ciutadanes.

La nota oficial del Ministeri de Treball afirma que, a Catalunya, són 385.279 -“i no els 675.000 pensionistes que afirma la secretària d’Igualtat i Políques Socials de la UGT de Catalunya, Raquel Gil”- els perceptors de pensions mínimes i que, “en cap cas, es veuran afectats per la congelació”.

En primer lloc, la UGT de Catalunya vol recordar que l’informe que va presentar ahir en roda de premsa parla en tot moment de 675.000 pensionistes que quedaran per sota del llindar de la pobresa (situat en 8.748 euros per any -és a dir, 625 euros x 14 pagues-, segons dades oficials de l’IDESCAT). Com confirma el mateix comunicat oficial, les pensions mínimes de jubilació i viduïtat oscil·len entre els 519,50 euros i els 725,20 euros mensuals. Per tant, moltes d’aquestes pensions, que es troben per sota del llindar de la pobresa (625 euros) però per sobre del mínim (519 euros), es veuran congelades.


Tanmateix, si, tal i com el Ministeri remarca, són més de 385.000 les pensions que no es veuran afectades per la congelació, també fóra bo que recordessin que més de 1.250.000 pensions contributives a Catalunya sí que quedaran congelades i que, com hem comentat anteriorment, més de la meitat de les persones pensionistes catalanes quedaran sota el llindar de la pobresa com a conseqüència de la no revaloració de les pensions.

Al marge del ball de xifres amb el qual el Ministeri de Treball vol despistar els ciutadans i les ciutadanes, la UGT de Catalunya recorda que l’informe vol posar de manifest que el Govern carregarà la factura de la crisi als que menys tenen, amb una mesura totalment injusta i antieconòmica.

Informe ‘La retallada en pensions a Catalunya’

 

Comments are closed.