Treballar amb condicions climatològiques adverses: les calamarsades

Les condicions ambientals del treball comporten l’exposició a riscos físics associats a aquestes condicions climàtiques. Les tempestes de pluja i calamarsada d’aquests darrers dies  ens recorden la capacitat destructiva de la natura amb aquests fenòmens tan locals i violents.

Certes activitats laborals que es realitzen a la intempèrie poden suposar l’exposició a condicions climatològiques adverses i fan que els treballadors puguin patir durant una part de la jornada laboral condicions ambientals molt variables i que poden posar en risc la seva seguretat i la seva salut.

La calamarsa afecta l’agricultura i la ramaderia, el trànsit, la navegació aèria,  les activitats a l’aire lliure, i totes les feines que es realitzen a la intempèrie com ara la construcció, la jardineria, el manteniment de carreteres, els treballs de neteja…

Existeixen nombrosos danys a les persones i als equips de treball que poden derivar-se d’aquest tipus de fenòmens, des de caigudes per relliscades, aixafaments, cops, impactes per la pedra i,  de manera indirecta, contactes elèctrics, esllavissades, etc.

Aquest riscos deguts a les condicions ambientals han de tenir-se en compte tant en l’avaluació de riscos com en la planificació de les activitats preventives de cada empresa que, si bé en la major part dels casos no poden evitar-se, sí és possible prendre mesures preventives per minimitzar-ne els efectes i evitar danys a la salut de les persones treballadores sobretot amb la formació adequada i la informació adient sobre les mesures preventives.

Què és la calamarsa?

Perquè es produeixi qualsevol tipus de precipitació, l’atmosfera ha de disposar de partícules sòlides molt petites en suspensió (contaminació o la pols…), així es poden formar gotes de pluja, neu o calamarsa. La calamarsa es forma a partir de petites partícules d’aigua “gelada” o gel que es van unint dins del núvol (tipus cumuliformes) fins que es forma una bola. La calamarsa és un dels tipus de precipitació dels núvols de tempesta. Quan aconsegueixen una grandària suficient perquè la gravetat pugui amb elles, cauen a la terra (això passa a les tempestes més intenses i fortes) i arriben fins a nosaltres.

Les pedres de calamarsa poden tenir grandàries que van des dels 5mm (com un kiwi) als 12cm (pilota de beisbol), a partir de 4 cm de diàmetre ja hi ha risc, perquè amb aquesta grandària poden arribar a 120 km/h.

Mesures preventives en treballs amb pluja i calamarsa

Quan es produeixen precipitacions de pluja o calamarsa, els treballs poden veure’s afectats fent-se més complexos i, en molts casos, més perillosos. Es redueix la visibilitat, es dificulta el trànsit de vehicles i persones treballadores, afecta la percepció dels senyals i de l’entorn, etc.

La prioritat és la informació. Quan treballem a l’aire lliure hem de tenir en compte tant les mesures preventives com la informació climatològica, la formació en cas d’emergències o l’ús dels equips de protecció individual. Mitjançant una adequada informació, el coneixement de l’entorn i les situacions de risc i l’ús del sentit comú, són imprescindibles per evitar accidents.

Terreny inestable amb calamarsa. A més, quan les pluges i calamarsades ocorren de forma persistent poden produir el lliscament o despreniment del terreny. El terreny es torna relliscós, especialment si, a més, circulen vehicles, incrementant el risc de caigudes. Per evitar-ho, s’ha de proporcionar als treballadors calçat adequat i vehicles en òptimes condicions.

Afectació dels equips de treball. Els equips de treball en feines a la intempèrie han de ser els adequats per a qualsevol situació incloent la climatologia adversa o bé existir un protocol de treball on es defineixin les tasques a realitzar o prohibides si hi ha previsió de tempesta o calamarsada. Ens hem d’assegurar que els equips seleccionats són els adequats pel treball a realitzar, incloent les influències externes a les quals estarà sotmès, com pot ser la humitat per efecte de la pluja, neu o calamarsa.

Ús d’equips de protecció individuals. Els equips de protecció individual han de ser de materials aïllants i impermeables que impedeixin que la roba s’humitegi. De la mateixa manera, és important emprar unes bones botes que evitin l’entrada d’aigua, botes de seguretat reforçades o botes d’aigua. Però, el més important és que comptin amb una sola antilliscant en terrenys inestables per evitar caigudes i relliscades per aquelles tasques a la intempèrie que ens puguin exposar a pluja o calamarsa.

I si comença la calamarsada…

Protecció personal. Si som al carrer o al camp, hem de buscar un lloc per protegir-nos i observar com evoluciona el fenomen. Si som a l’aire lliure, hem de buscar un lloc segur, no hem d’intentar refugiar-nos sota els arbres, perquè poden caure les branques.

Protecció conduint. Si anem amb cotxe, hem de ser prudents i intentar canviar la ruta si és possible i, si no, seguir el nostre camí, però no parar si no és imprescindible. No hem de fer frenades brusques si ens sorprèn la calamarsada conduint: hem de mantenir la calma, posar l’enllumenat d’encreuament o el de boira en casos extrems i conservar i augmentar la distància de seguretat. Amb la calamarsa són molt freqüents els accidents en cadena, si mantenim una bona distància amb el cotxe que portem davant.

Hem de reduir la velocitat suaument i frenar pausadament mantenint el cotxe el més recte que puguem si circulem en línia recta, si estem girant hem d’evitar trepitjar el fre.

També és freqüent que els conductors de cotxes i camions parin sota un pont o en un túnel, creient-se més protegits dels cops del gel. A més d’estar prohibit, aturar-se a sota un pont o en un túnel crea una situació de risc molt elevat en la qual és fàcil ser atropellat per un altre vehicle que no s’espera que estiguem allà parats. En el cas de conduir una moto, estaria més justificat intentar protegir-nos de la calamarsa sota algun tipus de coberta. En aquest cas, hem de fer-ho sempre apartant-nos tot el que puguem de la calçada.

Si cau calamarsa mentre estem en una zona deprimida, hem d’avançar immediatament. No ens hem de quedar a sota de ponts en vies de baix nivell perquè la calamarsa pot embussar els embornals i es pot inundar la via.

Si durant la calamarsada es trenquen els vidres per les pedres de gel, hem de mantenir la calma i protegir-nos dels vidres trencats.

Si hem arribat a la nostra destinació i continua pedregant, no hem de sortir del cotxe fins que pari o s’afebleixi la tempesta.

Si estem treballant amb equips elèctrics i comença a pedregar, hem de tenir en compte que la pluja o qualsevol altra precipitació com calamarsa, plugim, rosada o gebre, poden reduir dràsticament l’aïllament dels equips utilitzats. Per evitar danys als treballadors, la norma estableix que, en cas de tempesta, pluja o vent fort, calamarsades, o qualsevol altra condició que dificulti la visibilitat o la manipulació de les eines, l’empresa ha de prohibir o suspendre les feines, qualsevol que sigui el mètode utilitzat.

A Catalunya, el Servei Meteorològic de Catalunya té una web on podem consultar les previsions meteorològiques: http://es.meteocat.gencat.cat

L’ Agencia Estatal de Meteorología, facilita les previsions atmosfèriques i marítimes: www.aemet.es

Marta Juan

Comments are closed.