Tres de cada quatre espanyols no poden modificar l’horari

elperiodico.gif Espanya és un dels països europeus amb els horaris laborals més rígids. El 77% dels treballadors espanyols, una mica més de tres quartes parts, afirmen que no tenen cap possibilitat de modificar la jornada que li ve donada per l’empresa per adaptar-la a les seves necessitats personals o familiars. Només els empleats d’alguns països de l’Est estan en una situació més dolenta, segons una enquesta de la Unió Europea (UE) que el sindicat UGT utilitzarà per impulsar una campanya amb el lema A les sis a casa.
Únicament un 20% dels espanyols asseguren tenir algun marge de flexibilitat, com per exemple triar entre diversos horaris prefixats o distribuir la jornada dins d’uns límits. La minoria restant té llibertat per decidir completament com organitza el seu horari.
Els autors de l’estudi constaten que hi ha "diferents models" d’organitzar el temps de treball entre els països europeus. Espanya forma part del bloc d’estats del sud i de l’est d’Europa, en què els assalariats amb prou feines poden incidir en el seu horari laboral. En canvi, els treballadors dels països nòrdics disposen de molta més autonomia. Al voltant de la meitat d’aquests asseguren que poden modificar o adaptar la jornada a les seves necessitats personals o familiars.

POCA PRODUCTIVITAT
Els enquestats espanyols declaren que treballen una mitjana de 40,3 hores setmanals i que gasten gairebé 40 minuts a desplaçar-se cada dia fins a l’empresa. El 70% asseguren que tenen horaris fixos d’entrada i sortida de la feina.
Moltes hores i poca productivitat són un binomi pervers, segons destaca el secretari general de la UGT catalana, Josep Maria Álvarez, com a justificació per proposar una revolució en la cultura del temps de treball. "S’ha de promoure un gran debat social per canviar la cultura errònia segons la qual s’és més productiu com més hores s’està a la feina", afirma. El problema no se circumscriu als convenis col.lectius, sinó que té moltes repercussions com el temps que es dedica a la família i el repartiment de tasques domèstiques.
Els països que el dirigent sindical pren com a exemples són els que tenen el binomi oposat a l’espanyol, és a dir, menys hores però bastant més productives. Aquest és el cas d’Holanda, Alemanya i Bèlgica. Segons un informe del BBVA, a Espanya es treballa un 13% més però es produeix un 15% menys que la mitjana europea.

AUTOGESTIÓ
Per a algunes empreses, la flexibilitat que ofereix als seus treballadors no sempre està d’acord amb el lema d’A les sis a casa. La consultora de mercat Táctica, amb oficines a Barcelona i Madrid, ofereix als seus teballadors la possibilitat de decidir la seva jornada. "Cadascú gestiona el seu propi temps. Si algú vol anar a l’Ikea o al dentista, pot començar a treballar més tard, acabar abans la jornada o agafar-se festa. L’important és que es faci responsable de la seva feina i que aquesta acabi sortint", assegura Cristóbal Domingo, soci de Táctica.
Un sistema de treball amb aquesta organització requereix "maduresa" per part dels treballadors, segons Domingo, que adverteix que no tots estan disposats a decidir la seva jornada i volen uns horaris més delimitats a canvi de no treballar un dissabte a compte d’un pont llarg, per exemple. Com a conseqüència de l’elevat marge de llibertat d’autoorganització, els quatre dies d’assumptes propis que preveu el conveni han estat convertits en vacances ja que han perdut la seva raó de ser.

{mxc} 

Comments are closed.