UGT a favor de la transferència del servei de rodalies i en contra de la segregació de RENFE

trenrenfeEl sindicat ha lliurat al Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya la seva proposta de model de gestió de Rodalies.
En aquest, Renfe hauria de ser l'empresa operadora del servei a Catalunya

 

 La UGT de Catalunya exigeix el compliment de l'Estatut de Catalunya pel que fa al traspàs de Rodalies. I en coherència amb la legislació vigent i el nou Estatut, considerem que la Generalitat de Catalunya ha de convertir-se en l'administració gestora dels serveis ferroviaris a Catalunya.

La incertesa sobre les futures condicions laborals dels treballadors i treballadores i la desinformació als sindicats per part del Ministeri de Fomento està en la base de la convocatòria de vaga. Esperem que les converses que es produiran al llarg d'aquesta setmana entre el Ministerio de Fomento i els representants dels treballadors obriran vies de diàleg suficients que faci possible la desconvocatòria de vaga.

La UGT de Catalunya ha traslladat al Secretari d'Infraestructures, Víctor Morlán, al llarg d'una reunió en el dia d'avui el model que defensem pel que fa a la transferència de Rodalies a la Generalitat.

Davant les negociacions que s'estan produint entre el Ministerio de Fomento i el Govern de la Generalitat sobre el traspàs de rodalies, la UGT demana la constitució i convocatòria d'una comissió social de seguiment  de les negociacions i les conseqüències de la transferència tant pel que fa al servei com a les condicions laborals dels i les treballadores de l'empresa RENFE Operadora.

El servei ferroviari és un servei essencial i d'interès general, i en conseqüència, els poder públics han de garantir el seu bon funcionament, assumir la qualitat i seguretat de les instal·lacions i els trens, i assegurar unes condicions laborals de qualitat dels treballadors i treballadores de les empreses ferroviàries.

La situació actual de la xarxa ferroviària de rodalies a Catalunya és producte de la falta d'inversió i la poca implicació de les autoritats competents davant un servei deficitari al llarg dels anys, tant en infrastructures i trens, com en personal.

Els usuaris i usuàries, en la seva gran majoria treballadors i estudiants, han estat patint durant els darrers anys el tancament de les estacions, la minva del personal, la massificació de la xarxa. A tot això cal sumar la falta d'informació a la qual són sotmesos els usuaris i els retards constants en el servei.

La disminució de les plantilles d'ambdues empreses (RENFE Operadora i ADIF) ha provocat un deteriorament del servei, tant pel que fa al manteniment i gestió d'infrastructures, com al d'explotació del servei, com el d'atenció al públic. Els treballadors i treballadores ferroviaris han estat víctimes, al mateix temps que els usuaris, de la manca de personal per realitzar el servei amb qualitat i garanties.

Considerem que l'empresa RENFE Operadora, adaptada a la nova situació, ha de ser l'empresa operadora dels serveis de rodalies a Catalunya.

{mxc} 

Comments are closed.