UGT celebra la inclusió del corredor mediterrani en la xarxa bàsica transeuropea de transports

mercaderies
La UGT de Catalunya celebra que la Comissió Europea inclogui el corredor mediterrani de mercaderies dins de la xarxa bàsica transeuropea de transports. Aquesta fita suposarà una inversió i estímuls econòmics en aquests moments d’incertesa econòmica i facilitarà a les empreses les exportacions cap a Europa.

La nostra organització defensa des de fa temps que les necessitats econòmiques, socials i ambientals requereixen una aposta clara pel ferrocarril com a mitja de transport que connecti els principals ports de la Mediterrània amb Europa. El corredor mediterrani en la seva versió integral connectarà Algeciras amb Estocolm, passant per Cartagena, València i Barcelona. Això ens permetria desenvolupar el segon centre portuari de mercaderies europeu, per darrera dels ports holandesos.

No podem oblidar que actualment la mitjana europea de la circulació de mercaderies a Europa a través de la xarxa ferroviària és d’un 18%; a la zona escandinava d’un 50%, mentre que al corredor mediterrani és només d’un 4%. Això és el resultat d’un model radial, centralitzat i poc efectiu d’infraestructures a l’Estat espanyol, que cal modificar per fer-lo més eficaç.

D’altra banda, el nostre sindicat sempre ha defensat el corredor mediterrani com l’opció més lògica i estratègica des del punt de vista de la realitat econòmica, demogràfica, industrial, turística, etc., d’aquesta zona, més enllà dels interessos polítics. L’eurorregió Pirineus-mediterrània és la més gran d’Europa quant a extensió territorial i població: un espai de 14 milions d’habitants que representa el 2,9% de la població de la UE-25 i el 3% del seu PIB.

Els traçats inclosos en aquesta xarxa bàsica transeuropea rebran suport de la UE, però no seran finançades integrament per Brussel·les, que es limitarà a oferir ajuda financera de fins a un 10% dels fons necessaris  durant el període 2012-2030. Per tot això, la UGT de Catalunya espera que l’estat central realitzi les inversions necessàries perquè la seva implementació sigui possible.

Comments are closed.