UGT considera discriminatòria la sentència del TSJC sobre la reducció salarial del 5% a la XHUP

Falla que la retallada és aplicable als centres públics de la XHUP però no als de titularitat privada, de manera que treballadors amb un mateix conveni tindrien condicions laborals diferents

El TSJC dinamitaria així l’equiparació laboral de tots els centres que es va aconseguir amb el VII Conveni de la XHUP el 2005

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha fallat, en sentència del 9 de setembre, sobre l’aplicació de la reducció salarial del 5% decretada per la Generalitat des de juny del 2010 als treballadors de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP). El TSJC sentencia que la retallada salarial només és aplicable als treballadors i treballadores dels centres “amb forma jurídica d’entitats de dret públic, consorcis amb participació majoritària de la Generalitat i consorcis amb participació majoritària d’Ajuntaments o organismes autònoms locals”. És a dir, als centres de titularitat pública, mentre que les plantilles dels centres de titularitat privada, igualment pertanyents a la XHUP, no es veurien afectades.

La UGT de Catalunya considera que aquesta sentència és absolutament discriminatòria, ja que provocaria que professionals amb un mateix conveni col·lectiu tinguessin condicions laborals diferents en funció de l’empresa on treballin. Així, el TSJC dinamitaria l’equiparació laboral de tots els centres que es va aconseguir amb el VII Conveni Col·lectiu de la XHUP (2005-2008) i que afecta els centres d’atenció primària, especialitzada, sociosanitària i de salut mental (en total, uns 40.000 treballadors i treballadores).

D’altra banda, aquesta sentència confirmaria la pèrdua de poder adquisitiu dels i les professionals de la XHUP, ja que la reducció salarial del 5% s’aplicaria sobre unes taules salarials que estan congelades des del 2008. Les retallades laborals que està aplicant la Generalitat al sector de la sanitat sumades a la paralització del conveni col·lectiu farien retrocedir les condicions salarials d’aquests treballadors a l’any 2006.

La UGT de Catalunya recorrerà al Tribunal Suprem aquesta sentència, que no és ferma, i continuarà lluitant perquè cap treballador de la XHUP pateixi més retallades salarials.

En aquest enllaç trobareu la sentència:

http://www.ugt-cat.net/subdominis/premsa/sentencia_xhup.pdf

Comments are closed.